Jeho prezidentka Vendula Auš Svobodová ve středu navštívila nemocné děti a předala pacientům dárky. Moderní zařízení pořídila nadace z výtěžku benefičního koncertu Strom naděje a splněných přání.

„Díky pomoci Kapky naděje jsme mohli zkompletovat moderní vybavení dětského hematoonkologického oddělení jak z hlediska přístrojového vybavení pro léčbu, tak i z hlediska komfortu našich malých pacientů. Polohovací postele jsou pro děti, které se u nás léčí s onkologickým onemocněním krve a krvetvorby, velmi podstatné. V průběhu agresivní chemoterapie jsou nuceny trávit na lůžku řadu týdnů a kvalitní postele se mohou příznivě podílet na ovlivnění rizika komplikací spojených s léčbou,“ uvedl Vladimír Mihál, přednosta Dětské kliniky (FNOL).

Nadace pomohla k dovybavení oddělení lineárními dávkovači, které se využívají k přesnému podávání léků. Přístroje podle odborníků zcela splňují všechny požadavky bezpečnosti pro pacienty a snadnou obsluhu pro personál.

Léčbu malých pacientů zkvalitní i průtokové ohřívače transfúzí a infúzí, pulsní oxymetr a speciální lůžka spolu s matracemi. Tento typ lůžka je vybaven funkcí Trendelenburg s mechanickým a elektrickým ovládáním zádového a stehenního dílu.

Nadační fond Kapka naděje předal klinice rovněž infúzní pumpu, která umožňuje bezpečné a přesné dávkování léčiv.