Společnost Středomoravská vodárenská nyní při pravidelných kontrolách zjistila, že na Olomoucku jsou desítky rodinných domků připojených na kanalizaci „načerno“. „Nejvíc je jich v Olomouci, Uničově a Prostějově. Majitelé nemovitostí, které jsou neoprávněně napojeny na veřejnou kanalizaci provozovanou naší společností mohou do konce letošního roku přípojku přihlásit. Do tohoto data jim za to nehrozí žádná sankce,“ uvedla mluvčí SMV Alena Kroutilová.

Lidé mohou informace o uzavření smlouvy a správném postupu získat například v zákaznických centrech, na bezplatné modré lince 844 744 644 nebo po zaslání kontaktních údajů na email zc@smv.cz. „Od ledna příštího toku všechny zjištěné případy neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace oznámíme příslušnému vodoprávnímu úřadu a policii. Zároveň budeme zpětně vymáhat platbu stočného,“ upozornil finanční a obchodní ředitel společnosti Petr Tejchman.