Ve 24 hodin začíná již tradičně půlnoční mše v chrámu svatého Michala i v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Slovenské ulici.

Kostel sv. Michala zve ještě před tím od 15 hodin také na vánoční mši pro děti, kterou celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Bohoslužbu slova bude kněz o půlnoci sloužit v chrámu svatého Mořice, "velká" štědrovečerní mše se tam koná o dvě hodiny dříve.

Tradičně se lidé mohou vypravit o půlnoci na mši i do bazilky na Svatém Kopečku.

V katedrále svatého Václava je štědrovečerní bohoslužba jako každý rok na programu od 21 hodin, v 15 hodin se v dómu slouží dětská mše. 

Štědrovečerní bohoslužby v téměř dvou desítkách olomouckých chrámů a kostelíků začínají již v podvečer.

V 17 hodin například začíná mše v kapucínském kostele na Dolním náměstí, "studentský kostel" Panny Marie Sněžné bude sloužit mši od 19 hodin.

Sváteční bohuslužba v rozzářeném kostele sv. Cyrila Metoděje v Hejčíně začíná ve 22.30.

Vánoční bohoslužby v Olomouci 2014

I poutní chrám začíná ve 24:00

Na půlnoční se lze vypravit i do monumentálního poutního chrámu v Dubu nad Moravou, vánoční bohoslužba tam začíná ve 24 hodin.

V kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku je sváteční mše na programu ve 22 hodin.

V Uničově v kostele Nanebevzetí Panny Marie se slouží štědrovečerní bohoslužba ve 21 hodin a v litovelském kostele sv. Marka ve 23 hodin.

V Litovli je možné zajít i na půlnoční do kostela Husova sboru. Mše tam začíná ve 22 hodin a potrvá do 23.30. Jako každý rok bude i letos možné odnést si z půlnoční bohoslužby kalíšek betlémského světla domů. 

Kompletní přehled sváteční bohoslužeb ve všech římskokatolických farnostech na Olomoucku ZDE (ke stažení)