Podle plánu se tam později vysadí sto dvacet jedna mladých stromů a zem se oseje luční travní směsí.

„Původní projekt zahrnoval instalaci většího množství mobiliáře kolem sítě pískových cest, zbudování víceúčelového hřiště nebo vznik in-line dráhy. Dotace, kterou město na rekultivaci kalových polí získalo, je však poskytována výhradně na úpravu území do podoby lesoparku. Cokoliv navíc, hradí Uničov z vlastního rozpočtu. Vzhledem k omezeným finančním možnostem se proto přistoupilo k určité redukci prvotního záměru,“ informoval Boris Zelinka z investičního odboru uničovské radnice.

„Novým lesoparkem povede devítisetmetrový pískový chodník a bude tam odpočívadlo s lavičkami a odpadkovými koši,“ doplnil.

Do konce letošního roku se udělají úpravy terénu a na jaře se odborná firma pustí do likvidace zárodků současného porostu, následně pak do nové výsadby.

„Je však pravděpodobné, že touto částí městského parku budou moci Uničované korzovat už při prvomájové procházce. Podle uzavřených smluv by měly práce skončit do 30. června příštího roku,“ poznamenal mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Zrekultivovaná pole se stanou nejen další rekreační zónou pro obyvatele města, ale současně přispějí ke zvýšení biodiverzity. Nabídnou útočiště drobným živočichům a vyraší zde i rostliny, které se v ostatních, častěji sečených částech parku nevyskytují.

„Úprava bývalých kalových polí bude stát 2,7 milionu korun. Na vznik samotného lesoparku získal Uničov dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši bezmála 1,5 milionu korun a zbývající část nákladů uhradí z vlastního rozpočtu. Součástí zakázky je i následná roční údržba nově vzniklé rekreační zóny,“ doplnil Juráň.

Historie uničovského cukrovaru

Uničovský cukrovar byl založen v roce 1850 a poslední kampaň, při níž vyprodukoval 21,6 tisíce tun cukru a 8 tisíc tun melasy, se uskutečnila na podzim 1998.

V násle­dujícím roce se tehdejší majitel, rakouská společnost Agrana Vídeň, rozhodl z ekonomických důvodů jubilejní stopadesátou kampaň nezahájit. Tovární komplex následně převzaly Moravskoslezské cukrovary Hrušovany nad Jevišovkou, ale výrobu neobnovily.

Developerská firma Mediagate nemovitosti koupila v roce 2004, celý areál asanovala a nyní na místě cukrovaru stojí Tesco.