Součástí stavebních prací byl i archeologický výzkum, který vydal nečekané nálezy.

„Že pod schodištěm najdeme zakonzervované původní středověké vrstvy z 9. a 10. století, s tím jsme vůbec nepočítali," sdělil Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci.

„Z nejzajímavějších nálezů lze zmínit zlomek jantaru, který dokládá dálkové kontakty na Pobaltí. Dál se našlo velké množství zlomku malt a střešní krytiny. Dokládá to blízkou existenci nějaké významné velkomoravské stavby," řekl Šlézar s tím, že pravděpodobně se jednalo o kostel.

Dále připomněl původní raně středověký příkop z 9. a 10. století, který se nacházel na dnešním rozhraní Denisovy ulice a náměstí Republiky.

„Byla to strategická poloha. Příkop fungoval až do 14. století, kdy jej nahradil nový opevňovací systém s hradební zdí a bránou, která v těchto místech stávala," dodal památkář.

Nálezy podle něj dokládají, že po pádu Velké Moravy hrála Olomouc ve středověku na Moravě zásadní roli.

VÍCE: Objev v centru Olomouce: našli zbytky kostela z Velké Moravy i opevnění hradu

Použili kvalitnější materiál

Důvodem oprav byl špatný stav schodiště, do kterého zatékalo.

„Neodtékala z něj voda, v zimě se kvůli tomu rozestupovalo a ztrácelo rovnováhu. S pomocí olomoucké farnosti, která je majitelem kostela, jsme provedli ty nejnutnější práce. Udělala se drenáž, takže pískovec už nebude trpět. Dlažbě terasy a restaurování balustrády se budeme věnovat v příštím roce," uvedl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs.

Restaurátoři při opravách pracovali s kvalitnějším materiálem, protože původní byl měkký a degradoval.

„Použit byl božanovský pískovec. Některé části jsme navíc museli vyměnit, jelikož prvky dožily a nebyly nosné," přiblížila práce Alena Jemelková z památkového oddělení Arcibiskupství olomouckého.

Příští rok budou práce pokračovat novou dlažbou a napojením na odtokový systém.

„Aby odvodňovací systém začal fungovat, bude potřeba sedm set tisíc korun," zmínila Jemelková.

Letos náklady dosáhly 1,24 milionu korun, z nichž přes půl milionu dalo ministerstvo kultury a Olomoucký kraj tři sta tisíc korun. Podobně přispělo i město, které poskytlo peníze také na archeologický průzkum.