Místní v petici poukazují na to, že městská policie nefunguje, jak by měla, hlavně podle petentů není na místech, kde by jí bylo zapotřebí nejvíce.

„Dlouhodobě požadujeme navýšení počtu strážníků. S tím, že by ve městě nebylo bezpečno, však rozhodně nemohu souhlasit. A že neměříme všem stejným metrem a přivíráme oči v případě přestupků sociálně nepřizpůsobivých? To je nesmysl,“ poukazuje v rozhovoru pro Deník Rostislav Hrdlička, vedoucí strážník Městské policie Moravský Beroun

Co říkáte na petici?
Nerad bych ji komentoval. Teprve se bude projednávat v zastupitelstvu. Tomu je určena.

Kritizuje městskou policii…
Nevím, kdo je autorem tohoto prohlášení, ale ono je to vlastně jedno. Mohu říct jen to, že je to nefér, jelikož ti, kteří kritizují městskou policii, nemají vhled do této problematiky a soudí její fungování jen ze svého pohledu, na základě několika málo informací, které se ani nezakládají na pravdě. Vše spustilo něco, čemu jsme mohli za současného personálního obsazení jen těžko zabránit a co je velmi důkladně prověřováno Policií České republiky.

Incident před Žumpou, kde byli dva zranění…
Rozhodně se ale incident neodehrál tak, jak někteří jednostranně a bez relevantních informací vyhodnocují, a tak šíří fámy. To, co se odehrálo před Žumpou nelze však vidět černě nebo bíle a určitě bude potřeba počkat na výsledky vyšetřování policie. A jak říkám, není zde pouze jeden, jednostranný viník, toho lze spatřovat na jedné i na druhé straně.

Zatím nikdo obviněn nebyl, takže nevíme… Máte incident na kameře?
Ano, záznam incidentu byl zachycen na městském kamerovém systému a policii jsme poskytli vše, co požadovali. I když potyčka byla ve větší vzdálenosti od našich kamer, kdy část kryly stromy a keře, má policie dostatek videomateriálu pro vyhodnocení, a má i jiné záznamy a všechno velmi zodpovědně vyhodnocuje. Nechci jakkoli věc zlehčovat, ale mohu jen zopakovat, že hodnotit incident tak, že Romové přišli a zbili někoho tak, že byl polomrtvý, je zavádějící.

Občané ale nepoukazují jen na tento incident. Popisují, že se necítí bezpečně a požadují projednání zvyšující se kriminality nově příchozích nepřizpůsobivých občanů a činnost berounské městské policie. Instalují si kamery, aby si ohlídali svůj majetek, líčili, že je vyhrožováno dětem. To zní přece dost hrozivě, nebo ne?
Máte pravdu, že pokud se místní lidé cítí ohroženi, je třeba učinit taková opatření, která tento stav zvrátí, ale to lze ve dvou strážnících jen těžko. Co se týká zvyšující kriminality, tak zde je třeba uvést, že ani městská policie, ani Policie ČR neeviduje nárůst kriminality.

Pak to lidé nehlásí. Stejně jako nebyl nahlášen útok v Ondrášově…
Jenže pak vše vlivem neohlášení zůstává v latenci, nemůže být řešeno a potrestáno. Pokud srovnám počty přestupků od roku 2014, tak zde každoročně dochází k jejich poklesu. Majetková trestná činnost nebo přestupky v této oblasti ve městě nenarůstají. Nárůst v letošním roce oproti loňskému pozorujeme u pití alkoholu v lokalitách, ve kterých je to vyhláškou města zakázáno. U krádeží došlo v letošním roce naopak k poklesu, kdy jsme měli zatím nahlášenu jednu jedinou krádež. Pokud ke krádežím dochází, tak je zřejmě občané nenahlásí a namontují kameru. Přestupky, které nám byly oznámeny jsme řešili a ty které námi nemohly být řešeny jsme postoupili správnímu orgánu, orgánu sociálně právní ochrany dětí a v jednom případě došlo k soudem nařízenému odebrání dítěte a jeho umístění do výchovného zařízení. Když o konkrétním problému víme, mohou se dělat kroky a opatření, aby se věc vyřešila. Jinak bohužel ne.

Máte prý dvojí metr, naznačuje petice. Slušný občan prý dostane za špatné parkování pokutu, jiní mohou dělat nepořádek, a nejsou trestáni…
Tímto nařčením se opět dostáváme do oblasti fám. Není to pravda. Udělal jsem si statistiku za červen, červenec a srpen, abych to mohl doložit čísly. Většina řešených přestupků se týká nepřizpůsobivých občanů, kdy musím podotknout, že ne všichni nepřizpůsobiví jsou z řad Romů. Klidně mohou zájemci přijít a anonymizovanou statistiku jim předložím.

Odvozy na záchytku? Je údajně také rozdíl v přístupu: někoho doprovodíte domů, jiný se probouzí na záchytné stanici…
No a opět jsme u tvrzení, které je zcela smyšlené a nezakládá se na pravdě. V letošním roce jsme realizovali šest převozů na záchytku. Ve třech případech se jednalo o osoby, které bych mohl označit jako členy romského etnika a ve dvou případech se jednalo cizí státní příslušníky. K tomuto je třeba uvést, že převoz osoby na záchytnou stanici je činnost, která vyžaduje minimálně dvoučlennou hlídku, což je mnohdy z důvodu jednočlenných hlídek ke splnění požadavku vedení města na pokrytí co nejvíce dnů v týdnu strážníky těžko realizovatelné.

Na služebně jste dva strážníci. Je tedy vyloučeno, abyste byť s pomocí asistentů vykryli 24 hodin sedm dní v týdnu. Požádali jste o posílení počtu strážníků ve městě? Řeší se personální situace?
Ano. Navýšení počtu strážníků řešíme roky a na má upozornění, že by bylo potřeba navýšit stav strážníků jsem ovšem od části zastupitelů slyšel, že jsou to vyhozené peníze. Ale jak můžeme zvýšit pocit bezpečí u občanů, když nebudeme v ulicích? Ve dvou lidech? Když si kolega vezme dovolenou nebo odjede na měsíc do lázní, jsem tu sám. V současnosti jsme v situaci, že ani nevíme, zda budeme pokračovat v asistentech prevence kriminality. Letos nám končí projekt. Koho pak budeme mít v ulicích? Obdobné stanovisko těchto zastupitelů jsem slýchával, když jsem zmínil navýšení počtu kamerových bodů v místech, kam se vlivem současného umístění kamer přesouvají delikventi, což je ukázkový důsledek dobré situační prevence.

Uvažujete o nové služebně a automobilu. Je to v plánu?
Naše stávající služebna je nevyhovující a vzhledem k tomu, že se uvolnil prostor, kde byla dříve Česká spořitelna, bylo mi panem starostou navrhnuto, že bychom se mohli do těchto prostor přestěhovat. Je to majetek města a tato úvaha tady je. Je třeba také uvést, že jsou zde také jiné návrhy, jako je například návrh paní místostarostky, že by se do těchto prostor mohlo přestěhovat informační centrum, které odůvodnila tím, že přesunutí služebny strážníků by bylo moc nákladné. Je to o prioritách, kde je kdo má.
Co se týká vozidla, tak to už je v současné době v řešení. Měli bychom dostat starší vozidlo, které bylo vyřazeno z důvodu nákupu nového vozidla u městské policie v Líbeznici, a to nám město zakoupí. Tak jen doufám že vše proběhne v pořádku, abychom mohli být konečně plně mobilní.

Kromě toho, že jste vedoucím strážníkem v Moravském Berouně, pracujete pro vládní Agenturu pro sociální začleňování. Jde taková „synergie“ dohromady? Je to vůbec možné?
Velmi dobře. Je to spolupráce oboustranná a je postavená na poskytování informací a předávání zkušeností, které se týkají problematiky sociálního začleňování, prevence kriminality a bezpečnosti. Naše město bylo v minulých letech agenturou dáváno za příklad jiným městům, která řešila problematiku bezpečnosti, a v mnohých byly na základě tohoto příkladu realizovány projekty, které pomohly s řešením jejich problémů. Problematika prevence kriminality je velice složitá a jakékoli opatření, které uděláte, vyvolá ze strany lidí, kteří páchají přestupkovou a trestnou činnost reakci, která jim usnadní páchání jejich delikventní činnosti, přesunou se například na jiné místo nebo změní čas, a tak to jde pořád dokola. V této oblasti je třeba působit komplexně a využívat všech možných nástrojů sociálně situační prevence. Ve spolupráci s agenturou je právě zdroj těchto informací, který nám naši práci usnadňuje.

Největší „problémy“ jsou údajně s mladší generací a nově přistěhovalými občany. Jak s nimi pracujete?
Někteří „problémoví“ jsou z těch, kteří se přistěhovali, jiní jsou z řad starousedlíků. Ale je pravdou, že až na výjimky jde většinou o lidi do 25 až 30 let. Další věc, která nám v naší práci podkopává nohy, je špatná vymahatelnost práva v oblasti přestupků, a tak musíme hledat způsoby, jak na tyto lidi působit. Pokud to jen trochu jde, snažíme se věci řešit lidsky, ale důsledně tlačit na respektování pravidel a práva, pak má taková spolupráce v oblasti resocializace těchto osob úplně jiný efekt. Nikdo ode mě nemůže očekávat, že budu vtělená represe. Nikam by to nevedlo. Ale opakuji: statistiky Policie ČR ani počty přestupků neukazují na to, že by se kriminalita v Moravském Berouně zvyšovala.

Vidíte možné řešení v zavedení takzvané bezdoplatkové zóny? Podklady pro návrh vyhlášky jste již připravoval za minulého vedení města. To ale nakonec od záměru ustoupilo, i v souvislosti s kritikou vládní Agentury…
Nebylo by to šťastné řešení. Pokud v nějaké lokalitě bydlí problémoví lidé, a pokud zde vyhlásíme toto opatření obecné povahy, nedopadne na tyto lidi, kteří zde bydlí a jsou problémoví, ale na další, kteří by se sem přistěhovali. Navíc to postihne ostatní žijící v lokalitě, například seniory. Navíc nelze opatření vyhlásit na celém území města, protože ze statistik PČR i MP nevyplývá, že by se v nějaké lokalitě Moravského Berouna zvyšovala kriminalita, a pochybuji o tom, že by námi vyhlášené opatření úřad ve Šternberku posvětil.

Ve Šternberku platí v konkrétních částí ulic, domech. Funguje to, nebo ne?
Kdo říká, že to funguje? Šternberk řeší své problémy s nepřizpůsobivými už celá léta, a zatím nemám informace, že by se u nich situace nějak významně lepšila, tedy pokud jako zlepšení nepovažují tu skutečnost, že se Romové ze Šternberka odstěhují do Moravského Berouna, což se v poslední době děje. A to je přesně ono: problém se nevyřeší, ale přesune jinam.

Kde je v Berouně "zakopaný pes"…?
Problematika zvyšující se populace Romů v Moravském Berouně je ovlivněna tím, že jsou zde levné nemovitosti, a tak tyto skupují různí spekulanti, kteří zde ubytují ty lidi, kteří jim zaplatí požadované, v mnoha případech přemrštěné nájemné. Proto bych hledal takové řešení, které by snížilo počet levných a polorozbořených nemovitostí, do nichž by mohli spekulanti tyto problémové lidi stěhovat. Jednak tímto krokem omezíme příliv problémových osob a jako další plus tohoto kroku vidím uvolnění parcel pro stavbu rodinných domů a zbavení se polorozpadlých objektů, které jen hyzdí naše město.