„Oněch bezmála dvacet tisíc je navíc ten nejhladší průběh,“ sdělil Petr Benedikt ze společnosti Intrum Justitia, která do konce roku 2009 odkupovala nevybrané pokuty od olomouckého dopravního podniku.

„Pokud dojde na zabavení a dražbu movitého majetku, náklady exekutora dále rostou. Přesnou částku však obecně nelze říct,“ informoval Benedikt.

Cesta ke ztrátě majetku za desetitisíce začíná jízdou bez jízdenky, při níž černého pasažéra chytí jeden z deseti revizorů, který DPMO zaměstnává.

„Pokud pasažér zaplatí na místě, nebo do patnácti dnů, je výše přirážky 700 korun. Po této lhůtě se zvyšuje na tisíc korun,“ uvedla Magdaléna Kopřivová z DPMO.

„Pohledávky v této výši prodáváme inkasní společnosti. V této chvíli je dluh starý třicet až šedesát dní,“ řekla Kopřivová.

Toto časové určení je velmi důležité, protože promlčecí lhůta za jízdu načerno je jeden rok.

Nyní se tedy nezaplacená tisícikorunová pokuta dostává k exekutorovi, ale ještě nemusí být nejhůř.

„Jakmile pohledávku odkoupíme dáváme dlužníkovi samozřejmě vědět, že se změnil věřitel,“ uvedl Benedikt.

„V této chvíli má dlužník šanci na nejlevnější možnou formu, což je mimosoudní vyrovnání. K dlužné tisícikoruně se připočítávají drobné náklady a částka se zvýši maximálně o deset procent,“ dodal Benedikt.

Jde do tuhého: nabíhají tisíce

Pokud černý pasažér nevyužije ani této možnosti, začíná jít do tuhého, respektive dochází k soudnímu jednání. V této chvíli se k dlužné tisícikoruně přičítá 600 korun jako soudní poplatek a dalších 6 720 korun.

„Tato částka jsou náklady právního zastoupení v nalézacím řízení,“ informoval Benedikt.

„Nastane-li exekuce, roste dlužná částka o následující náklady: 3 360 korun za právní zastoupení v exekučním řízení a 7 800 korun jako náklady exekutora,“ řekl Benedikt.

V součtu se tak dostáváme bezmála na oněch dvacet tisíc korun. Tuto částku nyní dluží černý pasažér exekutorovi. Jestliže dlužník nezaplatí ani nyní, dojde k zabavování majetku a jeho následné dražbě.

Vloni pokuty za 7 milionů

Avšak ani hrozba takových částek neodrazuje lidi k jízdě bez dokladu.

„V loňském roce jsme zaznamenali dvanáctiprocentní meziroční nárůst černých jízd,“ uvedla Kopřivová.

„750 tisíc korun zaplatili hříšníci na místě, 2,7 milionu později na pokladnách, prodejnách, složenkami a převody z účtu a 3,7 milionu korun je tržba z odprodaných pohledávek. Celkem jsme tedy loni na pokutách za černou jízdu vybrali 7 milionů 120 tisíc korun,“ uvedla Kopřivová.