V oblasti, kde již stojí tři větrné „parky“, připravuje investor výstavbu pětice větrníků vysokých 150 metrů s celkovým výkonem 12,5 megawattů. Stroje mají průměr rotoru 100 metrů. Krajský úřad mu letos v srpnu prodloužil o pět let platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, takzvanou EIA.

Kopnout do země však investor nemůže, přestože už před dvěma lety měl v ruce stavební povolení. Proti záměru se opakovaně odvolali odpůrci větrníků a než úředníci sérii námitek vypořádali, schválili krajští zastupitelé změnu v plánovací dokumentaci, která neumožňuje výstavbu soustavy větrníků vzhledem k dopadu stožárů s rotory na krajinný ráz a svahy Nízkého Jeseníku.

Jívová, která stavbu větrníků od počátku podporuje z finančních důvodů, protože z provozu elektráren bude mít pravidelný příjem, se obrátila na olomoucký krajský soud. Ten vloni v září žalobu zamítl. Do pokračování právní bitvy se Jívová už sice pustila, ale nakonec kasační stížnost vzala zpět.

„Jednáme s krajem o výjimce. V rozporu s pravidly jsou dvě z pěti elektráren, navíc se tady jedná o tři dny, kdy se minuly stavební povolení a zásady územního rozvoje kraje,“ poukázal starosta Jívové Jan Pewner.

Obec Jívová, která podepsala s investorem smlouvu o spolupráci již v roce 2006, počítá s nejméně jedním milionem korun ročně z provozu větrníků. Tento pravidelný příjem by pomohl vesnici se šesti sty obyvateli se splátkami více než dvacetimilionového úvěru, který si musela vzít na nákladnou výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod.

Jsou v okolí a nic z toho nemáme

Větrný park Jívová by měl vyrůst nedaleko jednoho z největších větrných parků v České republice rozkládajícího se u Horní Loděnice. Tím také od počátku operuje obec Jívová.

„Větrníky už stojí v okolní krajině, ale Jívová z nich nemá ani korunu. Jen se na ně díváme,“ poukazoval již dříve starosta Pewner.

Na kopci mezi Jívovou a Hraničnými Petrovicemi se roky točí dva nejstarší větrníky na Olomoucku. Velký větrný park za tu dobu vyrostl na kopcích u Rejchartic nedaleko Moravského Berouna.

Hejtmanství jednání s Jívovou o výjimce potvrdilo. Zástupci kraje se již sešli i s odpůrci větrníků, kteří poukazovali nejen na dopady stožárů na krajinný ráz, ale kritizovali podhodnocení vlivu hluku, nedostatečné posouzení vlivů na zvláště chráněné druhy živočichů či informovanost o záměru.

Jasno v prosinci

Podle náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování Jana Šafaříka si kraj rovněž nechal vypracovat nové analýzy.

„Zajímá nás konkrétně pohledová mapa od Olomouce směrem na Svatý Kopeček, jak moc to bude narušovat horizont Kopečku,“ sdělil náměstek.

Případná výjimka, pokud by ji zastupitelé odsouhlasili a stavbu větrných elektráren umožnili, by se však mohla týkat i dalších obcí v Olomouckém kraji. „Děláme proto také analýzu, zda a kterých obcí by se to případně týkalo,“ vysvětloval náměstek.

Podklady by měl mít kraj na stole do konce října a následně se jimi bude zabývat rada. Jasno by mělo být podle náměstka hejtmana v prosinci, kdy by o případné změně měli hlasovat krajští zastupitelé.