Náklady přesáhly 65,5 milionu korun. Vesnice, kde žije necelých 600 obyvatel, se na roky zadlužila. Splátky by však podle vedení samosprávy mohl pokrýt příjem z provozu soustavy větrníků, které investor plánuje v Jívové. Zatím nemá stavební povolení.

Splašky z Jívové zatěžovaly přírodu v části Nízkého Jeseníku. Kontaminovaly podzemní vody a končily v řece Bystřici, přítoku řeky Moravy v Olomouci.

„Museli jsme projekt realizovat i přes jeho mimořádnou finanční náročnost. Jde o největší investici v historii obce, kterou se podařilo dokončit bez větších komplikací,“ hodnotil starosta Jívové Jan Pewner.

Projekt řešil výstavbu splaškové kanalizace, v níž jsou vody převedeny jednak gravitační soustavou, ale i tlakovou kanalizací na nejmodernější mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou, která postačuje pro 650 obyvatel. Ti se od 1. října mohou začít připojovat. Podle starosty se k tomu zavázali, za což jim obec zaplatila projektovou dokumentaci.

„Všichni občané souhlasili. Mohou také počítat, že do poloviny května příštího roku budou mít likvidaci odpadních vod zdarma, v rámci zkušebního provozu,“ sdělil Pewner.

Jívová leží na kopci a podle starosty bylo zapotřebí investovat do třech výtlačných stanic. Pět domácností si muselo pořídit vlastní čerpadlo pro odkanalizování. „Zastupitelstvo schválilo, že těmto domácnostem pomůže obec částkou 20 tisíc korun na zakoupení čerpadla,“ ujistil starosta.

Na splátky vydělají větrníky?

Celkové náklady na čističku a kanalizaci přesáhly 65,5 milionu korun. Jívové se podařilo získat dotaci z programu EU ve výši 41,7 milionu korun, částkou 1,9 milionu přispěl Olomoucký kraj. Obec si musela vzít úvěr. Splácet bude 19,5 milionu korun.

„Milionové splátky by mohl pokrýt příjem z provozu větrníků v Jívové. Z obecních lesů máme kvůli kůrovci a vichřici příjmy zcela minimální,“ poukázal starosta.

Investor, společnost Synergion Jívová, jež chce u Jívové postavit pět stožárů, které by měly mít po osu rotoru 100 metrů, čeká na územní a stavební povolení. Firma je už získala před dvěma roky, ale nenabylo právní moci.

Proti rozhodnutí stavebního úřadu se odvolal Spolek Nízký Jeseník, který už v kopcích nad Šternberkem nechce další větrníky. Krajský úřad zrušil rozhodnutí stavebního úřadu a věc vrátil k novému projednání.

Ministerstvo životního prostředí totiž změnilo souhlas s odnětím pro větrníky potřebné půdy ze zemědělského fondu na nesouhlas. Kladné stanovisko už investor získal a nyní čeká na výsledek opakovaného projednání stavebním úřadem ve Šternberku. V kauze větrníků v Jívové nedávno padlo trestní oznámení.