„Majetek byl převeden za účelem provozování veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociálních a humanitárních služeb. Účetní hodnota budov a pozemků převyšuje osm milionů korun,“ uvedla Jana Rennerová, vedoucí samostatného oddělení komunikace Úřadu.

V areálu v Mozartrově ulici sídlí občanské sdružení Jitro, které provozuje denní stacionáře pro klienty s kombinovanými vadami, vyjma sluchových a zrakových, od sedmi let věku až do dospělosti.

„Snad díky tomu teď dosáhneme na nějaké finanční prostředky, které nám, umožní opravit tyto staré budovy. Jsou v havarijním stavu,“ řekla ředitelka sdružení Dana Snozová.