K vidění jsou erby a znaky evropských měst včetně Olomouce a okolních obcí, rodokmeny vládnoucích rodů Království českého či tvorba spojená s moravskou církevní heraldikou.

Návštěvníci uvidí také Loudovy zápisníky z dob Druhé světové války, kdy se aktivně účastnil československého zahraničního odboje. V neposlední řadě jsou uvnitř vystaveny i různé medaile, diplomy a ocenění nejen za celoživotní dílo, které tento kutnohorský rodák obdržel.

„Jsem velice rád, že se nám podařilo zrealizovat tuto exkluzivní výstavu mezinárodního dosahu díla významného českého heraldika,“ zmínil ředitel Vlastivědného muzea Břetislav Holásek.

Ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek zároveň představil objemnou publikaci Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu. To hlavní z jejího obsahu je součástí výstavy, samotná kniha bude v prodeji od listopadu za zhruba tři tisíce korun. Předmluvu k ní napsal britský princ Charles. Erby Podvazkového řádu, založeného roku 1348 anglickým králem Eduardem III., považoval Jiří Louda za své zásadní dílo.

Po válce a následném návratu do Československa se Louda stal vojákem z povolání. Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti v Olomouci. V tomto městě 1. září 2015 zemřel.