Chátrajícímu jihoslovanskému mauzoleu v Bezručových sadech se podařilo díky dvěma etapám oprav vrátit původní vzhled a eleganci. Nyní zbývá ještě náročná poslední etapa. Tou je rekonstrukce podzemní části mauzolea, kde jsou uloženy ostatky jihoslovanských vojínů.

„Rozhodli jsme se požádat o dotaci z ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby. Mauzoleum si zaslouží dovést celou rekonstrukci do úspěšného finále. V rámci třetí etapy bude nejprve provedena stavební rekonstrukce krypty včetně nové elektroinstalace,“ sdělila náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Rakve s ostatky budou po podrobném zadokumentování dočasně deponovány a v době oprav krypty budou odborně restaurovány.

„Jednotlivé rakve projdou čištěním, mírně poškozené se opraví a silně poškozené nahradí kopiemi,“ dodala Markéta Záleská. Očištěny, dezinfikovány, konzervovány a navráceny zpět do rakví uložených v kryptě budou také ostatky.

Počítá se rovněž s opravou stávajících ocelových regálů, polic zazděných v nikách a původních závěsů na věnce a svítidla. Vstupní dveře do krypty budou zrestaurovány, nové bude také osvětlení podzemních prostor. Odborným zásahem restaurátorů projde pískovcový reliéf truchlící ženy, který jako výzdobu vstupu do krypty vytvořil olomoucký sochař Julius Pelikán.

Za necelých sedm milionů

Stavební úpravy a restaurátorské práce v kryptě proběhnou v příštím roce. V roce 2024 budou odborně ošetřeny rakve s ostatky. Třetí etapa rekonstrukce mauzolea by měla stát přes 6,8 milionu korun. Dotace od ministerstva obrany může pokrýt až 80 procent nákladů.

V letech 2016 až 2017 byla v jihoslovanském mauzoleu realizována opatření proti vlhkosti a opraveny terasy se schodišti. Od roku 2018 do roku 2019 probíhaly opravy exteriéru a interiéru kaple a fresek. Celá třetí etapa se týká prostoru skrytého pod kaplí.

Nyní je tam provizorně zazděná krypta s ostatky jugoslávských vojáků, kteří zemřeli v olomouckých vojenských nemocnicích během první světové války. K nim byly později uloženy ostatky jihoslovanských vojáků i z jiných částí republiky. Momentálně se tam nachází asi 1 224 ostatků. Jsou uloženy v malých dřevěných rakvích s číselným označením a poskládané do železných regálů. Mauzolem z roku 1926 navrhl olomoucký architekt Hubert Aust a vyzdobil sochař Julius Pelikán.

Fotogalerie: Nově opravené Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech v Olomouci.