První část jeho rekonstrukce skončila, památník ovšem čekají ještě další dvě etapy oprav.

„Významná a svým provedením i zaměřením ojedinělá památka už dlouho volala po rekonstrukci. Je rozhodně dobře, že se podařilo vyřešit majetkoprávní vztahy a město mohlo vloni přistoupit k rekonstrukci tohoto významného objektu,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

„Už první etapa změnila vzhled i technický stav tohoto objektu výrazně k lepšímu,“ dodal primátor.

Teď se opravily zídky teras, schodiště, restaurovaly se kovové mříže a bylo sanováno zdivo. Celkové náklady na první etapu rekonstrukce mauzolea byly 5,3 milionu korun.

Další dvě etapy

Ve druhé etapě pak projde rekonstrukcí exteriér i interiér kaple.

Třetí etapa pak zahrnuje rekonstrukci krypty s regály na rakve a restaurování samotných rakví s ostatky vojáků.

„Podle rozpočtu se pro druhou etapu předpokládá s náklady ve výši 5,2 milionu korun a pro třetí etapu s částkou 5,4 milionu korun,“ upřesnil investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Celkově odhadované náklady na všechny tři etapy jsou 18 milionů korun.

Část nákladů na první etapu hradilo město ze svého rozpočtu, část pokrývá dotace z Ministerstva obrany ČR.

Také na další plánované etapy by chtělo město uspět s žádostmi o dotační prostředky.

„Zvláštní ohledy vyžaduje nakládání s ostatky padlých jihoslovanských vojáků. Ty budou v rámci 3. etapy odbornou certifikovanou společností vyzvednuty a po podrobném zadokumentování převezeny na místo, kde budou zrestaurovány a po dobu opravy krypty deponovány. Poté budou pietně uloženy zpět na původní místo,“ informoval mluvčí olomoucké radnice Michal Folta.

Přístupné veřejnosti

Po dokončení všech etap rekonstrukce bude mauzoleum přístupné veřejnosti v rámci různých akcí, pořádaných městem Olomouc, případně ve spolupráci se spolky a městskými institucemi.

Rekonstrukci mauzolea dlouhodobě bránily nevyjasněné majetkoprávní vztahy, žádný ze států bývalé Jugoslávie se k památce nepřihlásil a na opravu finančně nepřispěl.

V roce 2015 se nakonec soudním rozhodnutím stalo majitelem památky město, které ihned zahájilo přípravu rekonstrukce a ta pak začala v roce 2016. Celkově odhadované náklady na všechny tři etapy činí 18 milionů korun.