Tentokrát se řemeslníci pustí do vnější i vnitřní podoby kaple památníku, rozhodli o tom olomoučtí radní.

Stavební práce začnou letos a pokračovat budou do podzimu příštího roku.

Celkové náklady opravy předpokládají částku 5,5 milionu korun.

„V rámci první části projde letos opravou exteriér kaple. Stavební firma bude rekonstruovat střechu podloubí a kupoli kaple, omítky a nově osadí schodišťové stupně,“ popsal stavební práce investiční náměstek Filip Žáček.

Přibude cedule i kamery

Restaurátoři se také pustí do opravy kovových výplní, podlahy a obnovou projdu i sloupy z umělého kamene při vstupu do loubí kaple, které bude nově nasvětleno.

Čelní stěnu kaple navíc nově ozdobí informační tabule o historii mauzolea.

Kromě toho budou opravy znamenat také kompletní obnovu elektroinstalace, nově osazeno bude zabezpečovací zařízení i kamerový systém.

V průběhu příštího roku začnou restaurátoři s opravami uvnitř samotné kaple. Rekonstrukce bude znamenat restaurování maleb kaple včetně nových omítek v interiéru a obnoven bude systém odvětrávání.

Rekonstrukci mauzolea dlouhodobě bránily nevyjasněné majetkoprávní vztahy, protože žádný ze států bývalé Jugoslávie se k památce nepřihlásil.

V roce 2015 se nakonec soudním rozhodnutím stalo majitelem památky město Olomouc, které s rekonstrukcí začalo hned v červenci 2016. První fáze oprav, která byla ukončena loni na podzim, zahrnovala práce zejména na venkovní části mauzolea. 

Ljubav za ljubav
Mauzoleum s nápisem "Věrnost za věrnost, ljubav za ljubav" je místem posledního odpočinku více než tisícovky jugoslávských vojáků, kteří zemřeli v moravských vojenských nemocnicích během 1. světové války. Autorem sochařské výzdoby je známý olomoucký sochař Julius Pelikán.