Muže odhalila stráž přírody v neděli 25. června. K táboření si vybral místo v centrální části Národní přírodní rezervace Praděd na horní hranici lesa. V trávě si postavil stan, o kousek dál rozdělal oheň.

„Vstup mimo značené trasy je zde zakázán. Stejně jako táboření a přirozeně i rozdělávání ohňů. Otevřené ohniště v takto citlivém a rizikovém místě považujeme za vědomé a hrubé porušení zákona,“ sdělil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Petr Šaj.

Čím muž táboření a rozdělávání ohně v nejpřísněji chráněné oblasti zdůvodnil? „Byla to potřeba pobytu mimo frekventovaná místa, civilizaci,“ zmínil Petr Šaj.

V Jeseníkách podražilo parkování  i jízdenky  z Hvězdy na Ovčárnu. Trend mírného zvýšení cen lze pozorovat také  v jídelních a nápojových lístcích. 21. června 2023
Podívejte se, kolik stojí výlet na Praděd. Podražil autobus, parkování i jídlo

V nedávné době se nejedná o ojedinělý případ. „V posledních letech zaznamenáváme nárůst takových přestupků. Je to patrné především z pobytových stop, jako jsou zbytky ohnišť nebo odpadky. V letošní sezoně plánujeme realizovat větší část strážních služeb v podvečerních i nočních hodinách,“ uvedl Petr Šaj.

Stráž táborníkovi na místě udělila nejvyšší možnou pokutou, která činí deset tisíc korun. Noc v nejvyšších partiích Jeseníků jej tak vyšla na obdobou sumu, jako kdyby ji strávil v luxusním hotelu.

Sankce v maximální výši udělují strážci v poslední době častěji. „Závažných přestupků s velkým počtem návštěvníků přirozeně přibývá a snažíme se, aby hrubé porušení zákona bylo adekvátně ‚oceněno‘. Pořád však platí, že velká většina návštěvníků je ukázněná a respektuje pravidla v chráněném území a značná část přestupků je vyřešena domluvou,“ uzavřel Petr Šaj.

Ilustrační foto
Cyklobusem pohodlně z Olomouce do Jeseníků. Kde si rezervovat jízdu?

Kromě okolí Pradědu jsou v Jeseníkách národní přírodní rezervace též u Rejvízu, v oblasti Šeráku a Keprníku a také v pohoří Králického Sněžníku. Není zde dovoleno tábořit a rozdělávat ohně mimo místo vyhrazená orgánem ochrany přírody. Stejné ustanovení platí i pro území chráněných krajinných oblastí.

Všude, i mimo chráněná území, platí lesní zákon. Ten říká, že v lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa.