Závod se věnoval produkci nití a v posledních letech zaměstnával zhruba dvacítku lidí. Polovina z nich by měla v areálu pracovat do konce roku. Areál mateřská firma Hedva Prima poskytne k pronájmu.

Prohlédnout si tradiční šumperskou továrnu měla v úterý 24. září možnost veřejnost. Zájem předčil očekávání organizátorů, návštěvníků se sešlo téměř sto dvacet.

„Byli mezi nimi zejména bývalí zaměstnanci tohoto závodu, kteří si ve výrobních halách zavzpomínali na léta tu strávená, jejich děti a příbuzní, kteří využili možnost někdy i poprvé vidět, kde jejich rodiče a příbuzní pracovali. Další skupinou byli zájemci o regionální historii a industriální památky,“ upřesnila Mária Kudelová z Vlastivědného muzea v Šumperku, které exkurzi spolupořádalo.

Textilka v dnešní Zábřežské ulici byla založena v roce 1910 V. Vinciguerou a vídeňskými obchodníky. V roce 1932 se firma změnila na Amfaldern & spol.

V roce 1948 byl závod začleněn do národního podniku Henap (později Hedva) Moravská Třebová. Po celou dobu své existence se věnoval zpracovávání hedvábných nití z přírodního a posléze i syntetického materiálu.