„Podél cesty od rybníka až k Hornímu Žlebu mohou lidé spatřit vzácné a chráněné motýly jasoně dymnivkové,“ informovala mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Město Šternberk se rozhodlo podniknout konkrétní kroky, aby motýla v lokalitě ochránilo. Na městských pozemcích, kde se tento vzácný hmyz vyskytuje, například okolo parkoviště u rybníka v Dolním Žlebu, nechá travnatý porost bez zásahu.

„Budou posekány jen kopřivy. Kostivaly a další druhy rostlin okolo parkoviště a tůněk rybníka necháme v ostrůvcích kvést,“ popisovala mluvčí.

Jasoň dymnivkový má rád světlé listnaté porosty s podrostem dymnivek. V České republice se vyskytuje už jen v několika lokalitách na Moravě. Nejpočetnější populace se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Národním parku Podyjí.