Tímto krokem reaguje na obstrukce související se vznikem vysokoškolského ústavu CATRIN a zároveň protestuje proti některým způsobům chování na univerzitě.

Miller se rozhodl úřad opustit k 30. dubnu 2021.

„Toto datum vytvoří dostatečný časový prostor jak pro volbu nového rektora, tak pro dokončení řady nezbytných aktů,“ domnívá se.

Zmínil například stabilní krizové řízení v období pandemie, přijetí rozpočtu a strategického záměru UP či rozjezd projektu AURORA.

Hlavním důvodem odchodu z vedení prestižní školy je nově vzniklý ústav CATRIN. Ten oficiálně funguje od 1. října, dosud ale jen v provizorním režimu. Provoz brzdí dlouhodobé neshody mezi rektorátem, některými vědci a zástupci přírodovědecké fakulty. I přes kolektivní ujištění, že CATRIN bude plně funkční k 1. lednu 2021, spor vygradoval ve zpochybnění memoranda děkanů, rektora a předsedy Akademického senátu UP.

Veřejně vyjádřený písemný slib stovkám zaměstnanců Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Jaroslav Miller považoval za posvátný.

„Poté, co někteří signatáři v minulém týdnu a na počátku tohoto týdne tento termín zpochybnili a usnesení posledního zasedání Akademického senátu vyznělo ve stejném duchu, neměl jsem ke své lítosti jinou možnost, než na svou funkci rezignovat,“ vysvětlil.

Udávání a šikana

Rektor poukázal i na špatné způsoby chování na univerzitě. Dle jeho slov docházelo k dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestním oznámení, šikaně a vyhrožování, cílenému ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynucených odchodů.

„A to bohužel za mlčení drtivé části akademické obce, která se jinak pyšní svou samosprávnou demokracií a akademickými svobodami,“ uvedl na osobním blogu.

Uplynulé období pod svým vedením Miller považuje za mimořádně úspěšné.

„Univerzita Palackého rozvinula bezprecedentním způsobem svoji internacionalizaci a vědecký výkon, bodovala v oblasti společenské zodpovědnosti a zajistila si pozici mezi elitními vysokými školami střední Evropy,“ shrnul.

Dle jeho slov bude záležet na budoucím vedení univerzity, aby tyto trendy udrželo. Staleté instituci v Olomouci přeje další úspěchy a smělost v určování a naplňování budoucích cílů.

„K tomu rovněž patří vyšší míra občanské odvahy, kterou jsem v posledním období poněkud postrádal,“ uzavřel. (ber)