„Tímto charitativním projektem se snažíme děti motivovat, učit je trpělivosti, snaze a připravovat na budoucnost. Jednoduše řečeno chceme, aby si uvědomily, že bez práce nejsou koláče,“ uvedla Terezie Sverdlinová z Nadace Terezy Maxové, která celou akci pořádá. Sumu získanou z prodeje výrobků si dětské domovy ponechávají celou. „Výtěžek z jarmarku většinou použijeme na výuku nových technik, kterými chceme následující rok překvapit. Na příští akci počítáme s nákupem tkalcovských stavů,“ uvedl vychovatel z Dětského domova Olomouc Petr Gardelka.