Nová výstava s názvem Jan a Jan je v Arcidiecézním muzeu pro veřejnost přístupná od 5. října.

„Návštěvníkům nabízíme na šedesát děl odkazujících k oběma světcům. Jsou zde některá proslavená díla, ale i ta méně známá, která jsou nicméně zajímavými a typickými představiteli výtvarného umění věnovaného oběma osobnostem. Lidé uvidí sochařská díla, monumentální oltářní plátna, devoční grafiku i pamětní medaile,“ vyjmenovala autorka výstavy Simona Jemelková.

Na výstavě Chrám moudrosti, jezuitská univerzita v Olomouci 1573 až 1773 a Symboly moudrosti ve Vlastivědném muzeu Olomouc jsou k vidění i historická žezla olomoucké univerzity
Časy staré olomoucké univerzity. Mezi unikáty výstavy je i zakládací listina

Největší rozmach zažila úcta k oběma světcům v období baroka v 17. a 18. století. Oba Janové bývají ve výtvarném umění často zobrazováni společně, což návštěvníkům ukazuje i olomoucká výstava. Vůbec poprvé budou k vidění nedávno restaurované obrazy německého malíře Julia Muhra působícího v padesátých letech 19. století v Římě.

Jedná se například o ve své době velmi oceňované plátno z let 1853 až 1855, které si objednal tajný komoří papeže Pia IX. a pozdější olomoucký kapitulní děkan RobertMaria hrabě Lichnovský. Obraz zachycuje přípravnou beatifikační schůzi uskutečněnou 11. září 1855 v Sixtinské kapli, kde je shromážděno kolegium kardinálů a prelátů v čele s papežem Piem IX.