Podle krajského radního pro kulturu Jana Žůrka bude mít nový ředitel Jakub Ráliš za úkol rozvíjet Vlastivědné muzeum v Olomouci v lokálním, regionálním i celostátním kontextu. „Věřím, že muzeum se stane inspirativním lídrem na poli sbírkotvorných institucí. Potenciál a skvělí lidé tam totiž rozhodně nechybí,“ řekl Jan Žůrek.

Vlastivědné muzeum dlouhá léta vedl Břetislav Holásek, který na funkci v prosinci předčasně rezignoval.

Nový ředitel Jakub Ráliš zvítězil ve výběrovém řízení díky vizi, jak muzeum rozvíjet.

„Jeho osobnost by měla být zárukou toho, že muzeum získá nadregionální respekt,“ doplnil krajský radní pro kulturu.

Vlastivědné muzeum v Olomouci pečuje o zhruba milion sbírkových předmětů a stará se o objekty v Olomouci, zámek v Čechách pod Kosířem nebo arboretum v Bílé Lhotě. Spadá pod něj i Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu.

Břetislav Holásek
Šéf VMO Holásek předčasně skončil. Muzeu to teď pomůže, vysvětlil