Klíčový dokument je výsledkem spolupráce města, koaličních i opozičních politiků, odborníků, Univerzity Palackého a samotných obyvatel.

Ti nyní mají možnost využít i komunikační verzi plánu, která stručně popisuje podstatu jeho obsahu.

Nový strategický plán Olomouce ZDE (stručná verze)

Vize do roku 2030

„Strategický plán musí být akceptovatelný bez ohledu na výměnu politické reprezentace města, proto jsme chtěli od počátku, aby vznikal v úzké spolupráci odborníků, koaličních i opozičních politiků a v neposlední řadě i samotné olomoucké veřejnosti,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09).

Na tvorbě strategického plánu se podílely více než tři tisícovky Olomoučanů.

V úzkém kontaktu s autory plánu bylo i čtrnáct osobností města z různých profesních oblastí. V průběhu práce na plánu se odehrávaly i veřejné besedy s občany.

Olomouc měla původní strategický plán zpracovaný v roce 2000 a v roce 2007 jej nechala aktualizovat.

„Před dvěma lety jsme ale konstatovali, že tento původní plán je už opravdu zastaralý a nemá smysl jej aktualizovat. Rozhodli jsme se proto vypracovat nový strategický plán,“ vysvětlil Jakubec.

Ten určuje cesty rozvoje krajského města do roku 2023 a dlouhodobější vizi města v roce 2030.

Komunikační verzi strategického plánu najdou Olomoučané například v informačním centru v podloubí radnice nebo také na webu.

Olomouc - historická perla Moravy

Základní vizí pro rok 2030 je Olomouc – historická perla Moravy, s podtitulem Hrdé a vzdělané město s budoucností. Následně pak nový plán představuje budoucnost města ve čtyřech základních pilířích:

Prvním je „Konkurenceschopná a kreativní Olomouc“, druhým „Olomouc – perla Evropy“, třetím „Udržitelná Olomouc“ a konečně čtvrtým pak „Olomouc – funkční centrum regionu“.

V prvním pilíři jde především o zlepšování infrastruktury škol, o zvyšování kvality výuky, propojení vědy a praxe a podporu rozvojových projektů, inovací a kreativity.

Druhý pilíř zahrnuje oblasti propagace města a jeho komunikace s veřejností a potenciálními návštěvníky, rozvoj volnočasové a turistické infrastruktury a služeb ve městě, podporu cykloturistiky či využívání vodních toků a ploch a obecně využití silného potenciálu, který má Olomouc v kulturním a duchovním dědictví.

Třetí pilíř zahrnuje oblasti dopravy včetně její bezpečnosti a bezbariérovosti, kvalitu veřejných prostranství, zeleně a ovzduší, efektivní odpadové hospodářství, ale třeba i větší a systematičtější práci na vodním režimu v krajině.

Čtvrtý pilíř je věnován otázkám dostupnosti bydlení, fungování sociálních služeb, podpory prorodinných opatření, zvyšování bezpečnosti ve městě a podobně.