Výstava Na urgent! tu zůstane do 13. června.

„Zdá se, že díky televizním seriálům všichni vědí, jak to na oddělení urgentního příjmu chodí, ale realita je naprosto odlišná. Abychom ji ukázali, požádali jsme o spolupráci Jindřicha Štreita,“ říká primář olomouckého urgentu Vladislav Kutěj.

„Musím přiznat, že jsem ještě nepoznal tak skvěle fungující tým. I v těch nejvypjatějších situacích, kdy jde o vteřiny, každý ví, co má dělat,“ vyjádřil se Jindřich Štreit.