„Informační kampaň je zaměřena nejen na dospělé, ale i na rodiče dětských pacientů. Rodičům vysvětlíme nejen to, kdy jsou pro jejich dítě antibiotika vhodná, a kdy by naopak mohla uškodit, ale také to, jaká opatření a úpravy jídelníčku jsou při užívání antibiotik potřeba,“ uvedla Ilona Navarová z České lékárnické komory.

Součástí kampaně je i průzkum mezi dospělými pacienty a rodiči dětí, kterým byla antibiotika předepsána.

„Dotazníkové šetření pomůže ke srovnání názorů českých pacientů s výsledky obdobného průzkumu v ostatních zemích Evropské Unie a tím k lepšímu a bezpečnějšímu užívání antibiotik. Rozvoj rezistence totiž nerespektuje hranice států,“ dodala.

Seznam lékáren zapojených do Antibiotického týdne, stejně jako dotazníky a další materiály jsou na webu ČLnK www.lekarnici.cz. V Olomouci se připojily například lékárny v Kmochově a Zikově ulici, na projektu se podílí i lékárny ve Velké Bystřici či Velkém Týnci.