„Bára roste jako z vody. Je v pořádku, její rodiče jsou v pořádku. Dělají nám velkou radost," těšil se situaci na hnízdě po čtvrteční kontrole vedoucí projektu „Návrat orla skalního do ČR" Petr Orel.

Nové hnízdo je vzdušnou čarou do dvou kilometrů od loňského, z něhož vylétla Anežka. Ochranáře v dubnu překvapilo, když její matku, samici jménem Libavá, nenašli na hnízdě, ze kterého navíc zmizely veškeré čerstvě donesené větve.Fotografie pořízená na Libavé před týdnem (9.července) zachycuje letošní mládě orla skalního, Báru, jak odpočívá na hnízdě.

„Proč orli na poslední chvíli před hnízděním opustili hnízdo, není úplně jasné. Zřejmě proto, že hnízdní strom i většina jedlí v okolí začala rychle zasychat, především pak v dubnu a květnu velmi výrazně „zrezivěly"," vysvětloval, proč si rodiče našli pro odchování potomka bezpečnější místo.

Ochranáři sledují mladou samičku od počátku června. Hnízdo je z bezpečnostního hlediska monitorováno kamerovým systémem a lesní správce vyloučil jakékoliv lesnické zásahy v jeho okolí. Při sledování orlí rodinky si ochranáři například potvrdili, že orel skalní patří mezi významné predátory malých šelem.

„Svědčí o tom záběry z krmení, kdy samec donesl na hnízdo psíka mývalovitého, což je nepůvodní druh rozšířený po celé republice a jeho populace prudce narůstá," zmínil zajímavost z červnového pozorování.

Bára je stále hezčí a hezčí

Báru se ochranářům podařilo okroužkovat. Petr Orel odhaduje, že hnízdo by mohla opustit někdy na přelomu července a srpna.

„To teprve uvidíme. Zatím však vše probíhá velmi dobře. Samička už je z velké části opeřená, bílé, prachové peří rychle mizí," popisoval, jak samička v posledních dnech krásní. Už je také schopna vlastní termoregulace.

„Pobyt samice Libavé na hnízdě je již omezený pouze na krmení a čistění," vysvětloval vedoucí úspěšného projektu. Samec Slávek podle něj na hnízdo už jen sem tam nakoukne nebo přinese potravu a hned zase mizí.

„Mládě je po většinu dne samotné a pozorně sleduje okolí. Nebo naopak vyspává a „roste"," zasvěcoval do života kriticky ohroženého druhu.

První neúspěšné hnízdění orla skalního na Moravě zaznamenali ochranáři již v roce 2010, následně pak v roce 2011. Rok nato byl velmi špatný, ochranáři zaznamenali zmizení orlího páru a zastřelení samce.

Pár z Libavé nevytvořila mláďata vypuštěna ochranáři do přírody, ale jde o čtyřleté dravce narozené na Slovensku.

„Samice, kterou jsme pojmenovali Libavá, se narodila v Nízkých Tatrách a samec Slávek pochází z Malé Fatry," informoval vedoucí projektu. Oba dravci se napojili na mláďata vypuštěná v loňském roce a trávili s nimi několik měsíců na místě, kde ochranáři dravce vypustili. Poté obsadili hnízdo po jiném orlím páru, který zmizel a ochranáři o něm nemají žádné zprávy.

Orel skalní má rozpětí křídel až dva metry. V přírodě se může dožívat bezmála 40 let. Po dosažení dospělosti žije v trvalých párech, které si budují mohutná hnízda na stromech a na skalách a snášejí do nich zpravidla dvě vejce. Živí se holuby, kunami, zajíci, ale i menšími hlodavci. Pochutnají si na obojživelnících i plazech.

Návrat orla skalního přivítá finanční podporuFinancování úspěšného projektu „Návrat orla skalního do ČR" je na suchu. Ochranáři sice hnízdění páru a malou Báru sledují a střeží okolí hnízda kriticky ohroženého živočišného druhu, dělají to však v podstatě ve svém volném čase a za své. Úspěšný projekt byl z velké většiny hrazen z evropských peněz, což letos v březnu skončilo. „Finance šly z fondu příhraniční spolupráce, jelikož projekt je realizován ve spolupráci se slovenskou stranou, což v březnu doběhlo a od dubna nemáme na projekt žádné finanční prostředky. Přehazovat peníze z jiného projektu na tento, to si nemůžeme dovolit," uvedl vedoucí projektu Petr Orel. Především na monitoring a další podporu projektu by ochranáři přivítali finanční pomoc. „Určitě. Vybavení máme. Potřebujeme peníze na pohonné hmoty a náklady spojené se sledováním hnízd," sdělil. Kdo by měl zájem ochranáře podpořit v jejich úsilí o navrácení orla skalního na území České republiky, kontakt, případě i číslo účtu, najde na internetových stránkách http://www.orelskalni.cz/