Ukáží, jak správně polohovat ležící pacienty a předvedou přípravky na ošetřování proleženin. Právě na 16.listopadu připadá Světový den STOP dekubitům.

„Proleženiny ohrožují velkou část pacientů hospitalizovaných v nemocnici, ovšem dotýkají se také osob, o které pečují jejich blízcí v domácím prostředí,“ zdůraznila Lenka Šeflová, vrchní sestra II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Jak vysvětlila, dekubity většinou vznikají v oblasti nad kostním výčnělkem v důsledku tlaku nebo v kombinaci se střižnou silou.

Dochází k uzavření drobných cév, tkáně jsou špatně zásobovány živinami a kyslíkem a následně dochází k jejich odumírání.

„Na vzniku proleženin se podílejí lokální, ale taky vnitřní celkové a systémové faktory. A pokud je zdravotní stav pacienta vážný, mohou vzniknout už během několika hodin,“ dodala Šeflová s tím, že dekubity patří do kategorie tzv. nehojících se ran a jejich doba léčby je zpravidla velmi dlouhá.

Pokud se proleženiny zachytí brzy, je možné přeměně v nehojící se ránu zabránit a pacienta ušetřit utrpení, které způsobují.

Osvětová akce proběhne v Šantovce od 9 do 14 hodin.