„Jedná se o největší výstavu Handkeho děl v historii nejen Šternberka, ale troufáme si říct, že v rámci celé České republiky,“ poukázala mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

„Podařilo se nám zapůjčit celkem 28 děl, největším obrazem je Nesení kříže, který má šířku téměř čtyři metry a na výšku dva,“ zmínila při zahájení výstavy uspořádané při příležitosti 330 let od narození a 250 let od úmrtí Jana Kryštofa Handkeho.

Většina těchto obrazů není běžně k vidění. V augustiniánském klášteře je navíc návštěvníci mohou obdivovat v interiérech s freskami a nástěnnými malbami tohoto talentovaného umělce, který v těchto prostorách pobýval.

„Je velice symbolické, když se v letech jeho kulatých výročí sem jeho díla vrací,“ uvedl starosta města Stanislav Orság.

Handke byl v první polovině 18. století na střední Moravě nejproslulejším malířem, jehož mimořádně obsáhlé dílo podle znalců dokládá nejen jeho píli a umělecké nadání, ale i jeho pozoruhodnou manažerskou zdatnost.

„Zachovalo se přes 300 jeho obrazů a nástěnných maleb, kreseb a návrhů univerzitních tezí, téměř dvě stě dalších bylo zničeno,“ zmínila Irena Černocká.

Největší počet maleb vytvořil umělec právě pro augustiniánský klášter ve Šternberku, jehož probošti patřili k jeho důvěrným přátelům.

Nejznámější Handkeho díla jsou pak k vidění v aule Leopoldina ve Vratislavi, v Olomouci například v kapli Božího Těla v konviktu, kostele Panny Marie Sněžné nebo Klášterním Hradisku.