„Jahodův“ rybníček se nachází ve veřejnosti nepřístupné části vojenského újezdu Březina, díky Deníku a svolení správce vojenských lesů si jej můžete prohlédnout alespoň na fotografiích v galerii. 

„Tato malá vodní nádrž Jahodův žleb je jednou z asi dvacítky realizovaných či připravovaných investic z našeho podnikového programu Živá voda VLS na zadržování vody v krajině na Drahanské vrchovině,“ vysvětlil Jan Sotona, mluvčí společnosti Vojenské lesy a statky České republiky (VLS).

Ve své podstatě podle něj jde o budování malých vodních děl, rybníků, vodních nádrží a tůní, které by měly pomoci řešit nedostatek povrchové i podzemní vody v této lokalitě ležící ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny.

„Stejně jako další vodní díla tedy i Jahodův žleb nemá sloužit hospodářským účelům, jeho smyslem je retence vody, jíž je v této lokalitě především v letních měsících dlouhodobě nedostatek a zvýšení biodiverzity bezprostředního okolí,“ doplnil mluvčí Sotona.