Předseda klubu zastupitelů TOP 09 Ivo Vlach je přesvědčen o tom, že bychom si měli ochránit historické dědictví. Také obchodníci v centru podle něj už trpěli dost a nový komplex nemá dostat zelenou.

O čem budou v pondělí zastupitelé vlastně rozhodovat?
Ve vlastním programu jednání bod s názvem "Šantovka" nenajdete. Důležitý bod je zahrnut pod kapitolu Majetkoprávní záležitosti, kde se pod bodem 2.18 nachází prodej zdánlivě malého, ale důležitého pozemku, potřebného pro získání stavebního povolení Galerie Šantovka 2

Jaké jsou vaše argumenty proti stavbě Šantovky 2 a Šantovka Tower?
Důvody jsou jak věcné, tak emoční. Jedním z těch věcných je ochrana historického dědictví v podobě struktury zástavby v těsném sousedství městské památkové rezervace a překrásného panoramatu města. Současně vnímám právě tento důvod velmi silně emočně, protože cítím, že toto dědictví významně přispívá k pozitivní atmosféře v našem městě. Proto je město oceňováno jako krásné místo k životu i žádaný cíl návštěv pro české i zahraniční turisty. Z tohoto hlediska se jeví výšková budova Šantovka Tower o něco větší hrozbou než Galerie Šantovka 2.

Nový africký pavilon v olomoucké zoo.
Africký pavilon Kalahari v olomoucké zoo je hotový. Kdy otevře?

A jaké jsou další důvody?
Vliv nového nákupního centra Galerie Šantovka na životaschopnost celé struktury drobných obchodů v centru města. Ukázalo se, že otevření Galerie Šantovka způsobilo problémy nejen velkým konkurenčním nákupním centrům na okraji města, ale možná ještě víc poškodilo malé obchůdky na Dolním a Horním náměstí a v okolních uličkách. V případě první již stojící Galerie Šantovka to bylo vykoupeno možností propojit tramvajovou trať do sídlišť na jihu města. Jsem přesvědčen, že i pestrá struktura obchůdků, kaváren a restaurací je pro přitažlivost centra a kvalitu života v něm velmi důležitá.

Cítíte, že byste s těmito argumenty mohli uspět?
Proti oběma stavbám se kriticky staví i Národní památkový ústav, který upřednostňuje v těsné blízkosti centra pokračování staveb, jejichž struktura a velikost se bude podobat parametrům zástavby mezi třídou Svobody a městskými parky. Toto stanovisko bylo včleněno i do výškových limitů schválených novým územním plánem, ale věc není tak jednoduchá, protože tyto limity se investorovi podařilo zrušit tím, že je úspěšně napadl u soudu.

Co považujete za hlavní argument proti oběma stavbám?
Ohrožení struktury drobných obchodů je v Olomouci větší než v jiných městech proto, že již dnes je zde rekordní výměra ploch nákupních center a galerii cca 1 700 m2 na 1 000 obyvatel. Pro životaschopnost po staletí se rozvíjejícího městského centra se proto ukazuje mnohem větší hrozbou další koncentrace bchodních ploch díky stavbě Galerie Šantovka 2, naopak z tohoto pohledu výstavba věže Šantovka Tower velkou hrozbou není.

Obchodní centrum Šantovka v Olomouci
Nový obchoďák Šantovka 2 výrazně neovlivní životní prostředí, vyhodnotil kraj

Debata o nové výstavbě Šantovky ale míjí veřejnost. Není to škoda?
K oběma stavbám by se měla pro občany srozumitelně postavit politická reprezentace neboli vedení města, které zatím spíše mlčí. Přitom mají v rukou mnoho nástrojů, které se ale dosud nerozhodli využít. Nejtvrdším z nich je vyhlášení stavební uzávěry v celé lokalitě do doby, než budou novým územním plánem určeny výškové limity staveb. Dovedu pochopit důvody, pro které se vedení města rozhodlo tento návrh našeho náměstka Aleše Jakubce zavrhnout. Bylo by to možné chápat jako porušení dohody o spolupráci s investorem z roku 2010 a městu by hrozily sankce. Ale je třeba to občanům srozumitelně vysvětlit.

A jsou podle Vás po ruce i jiné možnosti?
Dalším krokem je urychlené schválení připravené změny územního plánu, která nově definuje maximální výšku a velikost staveb v této lokalitě. To je v podstatě zákonná povinnost vedení a zastupitelstva města a nejen mě připadá, že už je nejvyšší čas toto rozhodnutí přijmout. V případě podobných staveb je samospráva města zastoupená Radou města Olomouce nebo odborem koncepce neopominutelným účastníkem územního a stavebního řízení a měla by dát orgánům státní správy jasné stanovisko. Ani této pravomoci město v případě staveb v této lokalitě příliš nevyužívá a je to škoda.

Ples Olomouckého kraje v NH hotelu v Olomouci
Ples Olomouckého kraje zaplnil parket NH hotelu, zpíval Janek Ledecký

V pondělí budete o novém komplexu hlasovat. Není už pozdě na námitky tohoto typu?
Významným nástrojem, který město stále drží v rukou, je vlastnictví jednoho pozemku, který je pro tyto stavby důležitý. Přesto, že se jedná o velmi malou část uvedené lokality, nemělo by se město tohoto pozemku zbavovat alespoň do doby, kdy bude právoplatně schválen a nebude napaden územní plán. Rozumím tomu, že všechna výše uvedená rozhodnutí budou jistě ovlivněna preferencemi jednotlivých politických stran.

Takže stanovisko TOP 09 je jednoznačné PROTI?
I když si velice cením historických hodnot našeho města, jsem přesvědčen, že ještě důležitější pro současný život v centru města je zachování pestré struktury obchůdků, galerií a restaurací, jejichž soužití vytváří onu jedinečnou atmosféru centra našeho města. Bez nich by byla městská památková rezervace jen prázdnými kulisami bez života. Proto se budu snažit, aby nebyl schválen prodej pozemku potřebného pro Galerii Šantovka 2 a pokusím se udělat vše pro to, aby vedení města přijalo podobný postoj. Na druhou stranu považuji za důležitou i ochranu historické zástavby v blízkosti městské památkové rezervace (v jejím ochranném pásmu), ale tam si dokážu představit, že město vyjedná s investorem přijatelný kompromis.

Obchodní centrum Šantovka v Olomouci - na ploše za potokem (na snímku vlevo dole) má vyrůst nákupní Galerie 2
Šantovka se rozroste na druhý břeh, přibude obchoďák Galerie 2
Plumlovská přehrada
Cyklostezka kolem Plumlovské přehrady? Stavba vázne na jednom pozemku

Autorka: Helena Hájková