Ředitelka školy Marie Šímová musela sama sbírat informace, aby věděla, jak je situace závažná a jaká přijmout opatření.

„Nyní už vše funguje bez problému, ale když se zpráva dostala do obce, nikdo mě nekontaktoval a neřekl, jak postupovat v případě takového rizika. Přitom omezení mají děti do sedmi let,“ posteskla si ředitelka školy.

Související: Uran vyhláška o pitné vodě neřeší

Divili se, že nám nic neřekli

Školní jídelna přitom zajišťuje stravování a pitný režim zhruba třem desítkám dětí, včetně těch z mateřinky v sousedním Domašově nad Bystřicí.

„Jak jsem se o uranu dozvěděla? Někdo z občanů mi sdělil, že přišla sms zpráva. Když jsem volala na obec, bylo mi sděleno, že informace je na webových stránkách,“ popisovala pátek 10. března, kdy se obec o zvýšeném množství uranu v pitné vodě dozvěděla.

Dodavatel vody, Armádní Servisní, podle ředitelky kontaktoval školu ve středu.

„Přijeli a divili se, že nám nikdo nic neřekl. Moc tomu nerozumím, protože když nám účtovali vodu, kontakty měli…,“ pozastavila se Šímová.

„Nato jsem se od nich dozvěděla o připraveném řešení a domlouvali jsme se na dalších krocích,“ dodala.

Voda ve škole teče, pít se ale nemá

V mateřské školce mají děti zajištěn pitný režim jako součást stravování. Od rodičů mají navíc k dispozici balenou vodu.

„Školákům chystají svačiny rodiče, stejně tak pitnou vodu mají z domu, obědy zajišťujeme ve škole,“ popisovala ředitelka.

Voda z kohoutků ve škole teče, ale děti ze základní školy byly podle pedagogů poučeny, že by ji pít neměly.

„Před školou je cisterna, kterou dodala Armádní Servisní,“ připomněla.

Související: V pitné vodě na Libavé se objevil uran

Podle starostky Štěpánky Tiché obec informovala všechny obyvatele bezprostředně poté, co dostala zprávu od dodavatele.

„Lidé informaci dostali, jakmile jsme ji měli k dispozici. Občané byli poučeni, jaké rizikové skupiny by neměly vodu pít, než se situace vyřeší. Na tom se usilovně pracuje,“ ujistila Tichá.

„Voda, která nyní teče z kohoutku, je užitková. Nádobí lze oplachovat,“ vysvětlovala.

Problém se týká 21 rodin

Ředitel Armádní Servisní Martin Lehký uvedl, že ve Městě Libavá, kde žije zhruba 500 obyvatel, se problém týká 21 rodin s dětmi či těhotnými ženami.

O uranu se dodavatel dozvěděl od Zdravotního ústavu v Ostravě, kde nechal udělat rozbor poté, co zdroj ve Velké Střelné začal sloužit pro zásobování obyvatel.

„Když vzorky nevyhovovaly, prováděly se další odběry. Stále jsme se ale bavili o tom, že „zřejmě“ je tam uran, protože jsme neměli znalecký posudek. Ten jsme zadali a výskyt uranu potvrdil,“ popisoval postup Lehký.

Posudek potřebovali i kvůli vyhodnocení možných zdravotních rizik.

„Když jsme věděli, co dělat, informaci jsme předali obci s tím, že se musí zakázat voda pro danou vybranou skupinu obyvatel. Předání této zprávy vedení školy a dalším uživatelům už je věcí provozovatele vodovodu, tedy obce," uvedl,“ uvedl.

Jindřich Machala potvrdil, že obyvatelé dostali informaci sms zprávou.

„Nebylo to překvapením. Věděli jsme, že tam něco může být a že se to řeší. Vojáci zdroj využívali, běžně vodu pili. Nějaké množství uranu dospělé neohrožuje, horší jsou fosfáty a jiné chemikálie než takové znečištění přírodního původu,“ zklidňoval místní občan atmosféru kolem uranu ve zdroji pitné vody.

Uran a jeho vliv na zdravíUran je radioaktivní chemický prvek patřící mezi skupinu kovů nazývaných aktinoidy. ve vodách se přirozeně vyskytuje jako směs izotopů a jeho koncentrace záleží na typu geologického podloží.
Sledování zdravotních rizik v případě uranu je v kompetenci ministerstva zdravotnictví, potažmo krajskými hygienickými stanicemi, které řeší chemickou toxicitu a Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, jenž se zabývá radioaktivitou tohoto prvku.
Uran jako takový je nefrotoxický, to znamená, že je ohrožuje ledviny. Prochází také přes placentu a experimenty na zvířatech bylo zjištěno, že ovlivňuje kostní metabolismus.
Při rozpadu uranových jader vzniká radioaktivní záření a z hlediska dlouhodobé zátěže, například pracovníků v uranových dolech, bylo působením zejména alfa částic zjištěno, že má vztah k rakovině plic.