„Vnímání toho, jaký věk rodičky je standardní a jaký už nikoliv, se rychle mění. Dnes už rozhodně rodička starší než čtyřicet let není žádný extrém,“ potvrzuje přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc Radovan Pilka.

Statistici to potvrzují. Zatímco v roce 1990 se celorepublikový věkový průměr všech maminek pohyboval kolem 25 let, v roce 2007 byl průměrný věk rodiček v Olomouckém kraji 29,1 let a v roce 2019 to bylo již 30,6 let.

Silnou vypovídací hodnotu má srovnání počtu IVF cyklů, lidově oplodnění ve zkumavce: Zatímco v roce 2007 tuto metodu využili na olomoucké klinice v 664 případech, o deset let později to bylo již 3150 případů.

Klinika asistované reprodukce. Ilustrační foto
Neplodných párů v kraji přibývá. Někteří muži nechtějí "řešit" své schopnosti

Olomoucká klinika se proto vloni zapojila do projektu „In Time - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství“. Vznikl na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Cílí na vysokoškoláky, kteří odsouvají početí potomka častěji.

„V učebnicích se v kapitolách věnovaných plánovanému rodičovství lze dočíst výhradně o antikoncepci, ale zmínka o rizicích odkládání rodičovství do pozdějšího věku chybí. To jsme chtěli alespoň zčásti napravit,“ vysvětluje vedoucí odborného týmu Michaela Hřivnová z pedagogické fakulty.

Po absolvování dotazníkového šetření, které potvrdilo nízkou úroveň znalostí, následovalo vzdělávání zájemců. Studenti měli k dispozici různé edukační karty, pracovní listy či vzdělávací videa. Posluchačům nabídli i virtuální workshopy, kterých se zúčastnilo přes 300 zájemců napříč Českou republikou.