Během největšího křesťanského svátku v roce - Velikonoc - se musejí věřící spokojit se soukromou modlitbou. Nikdo nechce hazardovat se zdravím.

O velikonoční poselství olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera lidé během svátků nepřijdou. Arcibiskup promluví v tradičním čase v katedrále sv. Václava - svatostánek bude ale prázdný.

„Můžeme mít jen tu představu, kterou nám vláda umožní. A dva týdny jsou dnes obrovská doba,“ reagoval na otázku, jaká bude letošní podoba bohoslužeb, mluvčí arcibiskupa Jiří Gračka.

Neseme odpovědnost i za ty, s nimiž se setkáme

I když věřící trápí, že nemohou svátky prožít naplno, jiná možnost není.

„Prožít bohoslužbu on-line na dálku je pořád lepší než nic. Ve všech farnostech je vyloučena účast veřejnosti a kněz bohoslužby slouží soukromě - bez přítomnosti lidí,“ vysvětlil.

Mnozí farníci si už zařídili přenos prostřednictvím webové kamery nebo přes jiné komunikační kanály.

„Povolena je individuální pastorace a věřící mohou přijít ke zpovědi, i když za přísných opatření - ve zpovědnici je prostor oddělený igelitem. Duchovní útěchu je možné poskytnout i přes telefon,“ popsal.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner radí věřícím, aby dbali všech nařízení.

„Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny, s nimiž se setkáváme,“ uvedl.

Veřejné bohoslužby proto není možné konat ani v malém počtu.

Karanténa jako duchovní cvičení

Duchovní mohou podle něj vykonávat individuální duchovní péči a službu. Stejně tak je možné, aby duchovní navštívil věřící a udělil jim například svátost pomazání nebo viaticum.

„To, co nám vždy zůstane, je modlitba. Nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání. Za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu,“ uzavřel olomoucký arcibiskup Jan Graubner.