„Za posledních pět let jsme při kontrolách nezjistili porušení zákona na ochranu veřejného zdraví ani překročení povolených limitů stanovených pro kvalitu vody v plaveckých bazénech,“ uvedla Eva Čehovská z oddělení hygieny obecné a komunální Krajské hygienické stanice v Olomouci.

„Nejsou pěkné sprchové baterie, dlažba je staršího data, oprýskává omítka a v některých místech jsou mapy z prosakující vody? To nijak neohrožuje zdraví návštěvníků. Jedná se o estetické vady, s nimiž se provozovatel musí postupně vypořádat, pokud chce obstát v konkurenci, která je velká,“ řekla.

Kdo určuje, jak často kontrolujete hygienu na plaveckém bazénu?
Stanovuje to ministerstvo zdravotnictví. Ještě nedávno to bylo čtyřikrát ročně, loni jsme jej kontrolovali dvakrát. Samozřejmě když zjistíme výrazné pochybení, vracíme se.

Co přesně zjišťujete?
Zda se dodržuje Státní zdravotní dozor, který kontroluje dodržování provozního řádu, hygienu a sanitaci provozu a jakost vody pitné, teplé a bazénové. V případě vody, sledujeme ukazatele mikrobiologické, chemické a fyzikální. Pokud jde o odebírané vzorky, těch odvážíme, lidově řečeno, plné auto.

Ve vodě jste tedy nadlimitní koncentrace znečišťujících látek nenašli?
Kvalita vody je vždy na takové úrovni, že ohrožení zdraví koupajících se je nepravděpodobné. V posledních pěti letech jsme provozovateli krytého bazénu pokutu neuložili.

Třeba jste přišli v sedm hodin ráno…
Kontroly se provádí minimálně po třech hodinách od zahájení provozu. A neohlášeně!

Eva Čehovská z Krajské hygienické stanice v Olomouci

Plavci si stěžují. Vadí jim, jak vypadají sprchy, stěny jsou plné map, zpuchřelé omítky, snad je na nich i plíseň…
Hodně problémů je způsobeno stavebně-technickými podmínkami. Je třeba si uvědomit, že bazén je zastaralý. Když se někde objeví plíseň, nesouvisí to s tím, že by provozovatel neplnil povinnosti, ale například s nevyhovující izolací proti vlhkosti. Sprchové baterie jsou nevzhledné, to je pravda, ale v Olomouci je tvrdá voda, což samozřejmě ovlivňuje usazování vodního kamene na bateriích, ale i na dlaždičkách. Ty provozovatel ošetřuje na základě strategie uvedené v provozním řádu.

Hygieně tedy zpuchřelé stěny a zanesené baterie nevadí?
Plíseň na stěnách? Problematika vnitřního prostředí staveb v koupalištích či saunách není v tomto směru podchycena. Opakuji, že je to estetický a stavebně-technický problém. Nijak neohrožuje zdraví těch, kteří si jdou zaplavat. Je to o provozovateli, kolik má peněz.

Lidé si stěžují i na chování ostatních hostů, kteří si třeba nechutně odplivnou do bazénu, děti se vymočí…
Co s tím? Plavčík jim samozřejmě může domluvit, ale jsme dospělí lidé a podle toho bychom se měli chovat. Víte, co je největším rizikem pro plavecký bazén a jeho návštěvníky? Sám návštěvník.

Jak se voda obměňuje? Plaveckým bazénem projde spousta lidí..
Výměna vody je přesně spočítána. Na jednoho návštěvníka je to 30 litrů za den. Tedy přijde-li za den 200 lidí, musí provozovatel obměnit 6000 litrů vody. To musí doložit denními odečty na vodoměru. Jak jsem již uvedla, s jakostí vody na olomouckém krytém bazénu není problém. Technologie je na takové úrovni, že jakost vody se i při vysokém počtu návštěvníků udrží na požadované úrovni.

Někomu se zdá voda v bazénu studená. Jak je to ošetřeno ve vyhlášce?
I mně se zdá studená. V plaveckém bazénu se musí plavat. Pokud návštěvník touží po teplé vodě, musí zajet do termálních lázní nebo si doma napustit vanu. Ale vážně: voda v plaveckém bazénu musí mít teplotu do 28 stupňů Celsia. O minimální teplotě vyhláška nehovoří. Olomoucký bazén má rozhodně přes 25 stupňů, voda se spíše drží u 28 stupňů.

Teplota vzduchu je stanovena?
Měla by být o dva stupně vyšší než teplota vody.

Provádíte stěry z okolního prostředí? Z baterií, obkladaček, laviček v šatnách?
To neděláme. Jejich ošetření je nastaveno v provozním řádu. Nejen u zázemí, šaten, sprch, toalet, ale všude v takovém provoze záleží na tom, jak návštěvníci dodržují osobní hygienu. Kolik lidí se osprchuje tak, jak říká viditelně umístěný návštěvní řád? Tedy bez plavek a mýdlem? Jeden dva za den? O chování v samotném bazénu a na toaletách nemluvě. Taková drobnost: Pokud by se všichni návštěvníci chovali zodpovědně a respektovali základní pravidla osobní hygieny a slušného chování, nemusel by provozovatel k dezinfekci vody využívat takové množství chlóru.