Naposledy projekt podpořilo obecní zastupitelstvo, když se v těchto dnech vyjadřovalo k takzvanému oznámení k „Výstavbě větrných elektráren v lokalitě Huzová" v rámci posuzování dopadu provozu větrníků na životní prostředí (EIA).

„EIA vychází dobře. Je to technologie, která je úplně jinde, než byly první větrné elektrárny, a to nejen z pohledu výsledku hlukové studie. Z našeho pohledu nic nebrání tomu, aby to tady stálo," shrnul starosta obec Lubomír Štefaňák.

V Huzové by chtěla společnost Ostwind CZ postavit trojici větrníků s celkovou maximální výškou 196 metrů.

Stožáry s rotory by měly stát zhruba 1,6 kilometru od obce.

Ta se společností podepsala smlouvu o spolupráci, kde jsou stanoveny podmínky uskutečnění záměru.

„Pro jsme zejména z ekonomických důvodů. Peníze potřebujeme a provoz větrný elektráren bude pro obec znamenat stabilní příjem," vysvětlil starosta, proč obec investorovi kývla.

Většina obyvatel souhlasí

První peníze by měla Huzová dostat po vydání stavebního povolení a poté každoročně procenta z toho, co provoz zařízení na výrobu elektřiny z větru vynese.

„Odhadujeme to na půl milionu korun, což je pro Huzovou dost peněz," počítal starosta obce, která se pouští do stavby kanalizace a čistírny odpadních vod.

„Tři miliony nás stála zeleň, za další tři jsme opravili školu. Peníze obec potřebuje," připomněl poslední velké výdaje.

Zatímco v místní části Arnoltice část obyvatel proti stavbě větrného parku, který plánoval již dříve jiný investor, sepsala petici, přímo v Huzové většina obyvatel s výstavbou tří větrníků souhlasí.

„Byl proveden průzkum a bezmála 70 procent obyvatel je pro," uzavřel starosta obce.

Na pátečním zastupitelstvu zpracovaný projekt v rámci EIA podpořili všichni přítomní členové.

Budeme se dívat na ta hovada

Proti záměru jsou však v sousedství.

Podle odpůrců záměru by byl zásah do krajiny nedaleko vrcholu Slunečná značný. Nehlasitěji jsou slyšet z Dětřichova nad Bystřicí a Mutkova.

„Dostali jsme EIA. Nám však jde o zachování rázu přírody. To je totiž to jediné, co máme. Ležíme pod vrcholem Nízkého Jeseníku, kam jezdí turisté a nemáme zájem na tom, aby se oni a místní obyvatelé dívali na taková hovada, a to jen proto, že si chce někdo nahrabat," zlobil se starosta Jiří Beneš.

Únosný zásah do krajiny

V rámci projednávání vlivu stavby na životní prostředí je v těchto dnech možné podat vyjádření ke zpracované dokumentaci.

Podle odborníků ze společnosti Ecological Consulting, kteří oznámení stavby zpracovali, bude mít soustava větrníků vliv na krajinu, i v souvislosti s blízkostí přírodního parku Sovinecko.

Vzhledem k členitosti terénu a jeho zalesnění, ale viditelnost nebude tak velká.

„Navrhovaná stavba bude představovat únosný zásah do krajinného rázu," hodnotili.

Hluk způsobený větrníky bude podle studie ve dne i v noci pod hygienickým limitem.