Vědci z Human Light Interaction Laboratory (HLI), spadající pod Univerzitu Palackého v Olomouci, se zaměřili na takzvané nové zdroje světla.

„Zkoumáme LED zdroje v kombinaci s projekční optikou a porovnáváme ji s halogenovými žárovkami v reflektorech,“ přiblížili koordinátorka výzkumu Lucie Viktorová a autor projektu Ladislav Stanke.

Zatímco reflektor rozprostře jas světelného zdroje na větší vyzařovací plochu, v autě s projektory motorista sice lépe vidí na cestu, ostatní však může oslňovat ostrým, do modra zbarveným světlem.

„Existuje spousta proměnných, které dosud nebyly zkoumány nebo se nad nimi nikdo nezamyslel, ale v provozu hrají důležitou roli,“ zdůraznil Ladislav Stanke a jako nejjednodušší příklad uvedl délku oslnění. Záleží i na stáří světlometů nebo jejich nastavení.

Loňský sběr dat byl rozdělený do tří částí. Dvouhodinového praktického experimentu se postupně zúčastnilo 46 osob. Nejprve proběhlo orientační vyšetření zrakového vnímání a stolní experiment s kalibrovanými barevnými tabulkami. Cílem bylo určit barevné preference účastníků a jejich schopnost rozeznávat kontrasty za šera.

Poté se respondenti přesunuli ke karuselům, strojům imitujícím automobily v běžném provozu, a reagovali na různé kombinace halogenových i ledkových světel.

„Z hlediska psychofyziologických veličin jsme nezjistili interakci mezi tím, čím si člověk svítí a co svítí proti němu. Subjektivně jsou lidem příjemnější halogenové žárovky,“ prozradila Lucie Viktorová.

Vzorek tvořili lidé mezi 20 a 71 lety. Kromě zdravých jedinců nechyběli ani ti s očními vadami typu krátkozrakost, astigmatismus nebo zelený zákal.

S projektem souvisely i dva on-line dotazníky. Celkově se do zkoumání vlivu nových zdrojů světla na bezpečnost silničního provozu zapojilo přes 700 osob. Vyhodnocovaná data již slouží k tvorbě diplomových prací a brzy budou i součástí veřejně přístupných článků ve sbornících či odborných žurnálech.

Kompletní výsledky společného projektu Human Light Interaction Laboratory a mohelnické pobočky společnosti Hella Autotechnik Nova se veřejnost dozví nejpozději v červnu 2022.

Po certifikaci metodiky shrnující konkrétní doporučení se výstupem budou moci řídit automobilky či výrobci světelných technologií.

Projekt je realizován i díky téměř dvoumilionovému příspěvku Technologické agentury ČR. Na financování se podílí Univerzita Palackého a společnost Hella, některé přístroje či experimenty si členové výzkumného týmu zaplatili sami z vlastní kapsy. „Někdy je to jednodušší, než to pořídit z grantových nebo univerzitních prostředků,“ shodli se Viktorová a Stanke.

Sběr dat pro tento projekt už byl ukončen, nicméně zájemci stále mohou vyplňovat dotazníky na webu hli.upol.cz. Jeden je určený pro všechny vlastníky řidičského průkazu, druhý se zaměřuje na čerstvé majitele automobilu. Informace se hodí pro budoucí výzkumy.