Ta vyšla zprosincové volby jako vítěz, kdy ji akademický senát fakulty podpořil plným počtem patnáctihlasů.

Rektor ale soficiálním jmenování čekal až do doby, kdy bude známo rozhodnutí ministra školství orozkladu, který podal Ivo Beneda. Rektor ho odmítl koncem srpna jmenovat do funkce a to ipřesto, že zčervnových voleb vzešel jako vítěz. Beneda se proto obrátil na Krajský soud vOstravě, který ale žalobu odmítl stím, že se má věcí zabývat ministerstvo školství.

To ale nakonec potvrdilo správnost postupu rektora. „Dostali jsme oficiální zprávu, že stanovisko ministra je stejné se stanoviskem ministerstva školství. Písemné vyhotovení ale zatím nemáme. Čekáme, že asi během týdne dostaneme oficiální písemné vyhotovení závěru ministra,“ uvedl rektor univerzity Lubomír Dvořák.

„Fakulta má možnost určitých změn, které na tradičních fakultách nejsou už tak možné,“ uvedla nová děkanka Milana Hrušáková a dodala: „Situace se na fakultě uklidnila a stabilizovala. Už můžeme hledět jen dopředu a nemá cenu se zabývat tím co bylo. Důležité je to, co bude,“ uvedla.

Také podle Iva Benedy je dobře, že má fakulta stabilní vedení. Rozhodnutí ministra ale zatím ani on neobdržel. „Teprve podle znění rozhodnutí zvážím své další kroky,“ řekl Beneda.

Celý spor však ještě nekončí. Beneda totiž 10.ledna podal správní žalobu proti ministerstvu školství, které 29.listopadu loňského roku odložilo jeho odvolání a jako opravný prostředek mu doporučilo rozklad kministrovi.

„Domnívám se, že ministerstvo jednalo nezákonně a je povinno vtéto věci rozhodnout jako orgán druhého stupně. Proto se domáhám, aby soud rozhodnutí ministerstva z29.listopadu zrušil a věc mu vrátil knovému projednání,“ uvedl Ivo Beneda.

„Domnívám se, že pan rektor Dvořák a stejně tak ministerstvo školství, konkrétně odbor vysokých škol nepostupuje vsouladu svysokoškolským zákonem ani se správním řádem. Je logické a nezbytné, že se tím zabývám, protože bych byl velmi nerad, aby se podobná situace opakovala. Sám správní právo učím a chci zjistit, jaký výklad je správný,“dodal.

Rozhovor s novou děkankou: Hrušáková: Je to výzva jít jinou cestou