Vzpomenout tak můžete na starostu města, malíře, který na svých obrazech zachytil kouzlo hanácké přírody, nebo na dva olomoucké operní pěvce. Oba svými hlasy rozechvěli nejedno divácké srdce a na věčnosti spočívají hned vedle sebe.

Své místo mezi významnými osobnostmi města má určitě i olomoucký podnikatel, který nechal ve městě vybudovat sportovní stadion, či známý filozof a první poválečný rektor obnovené univerzity.

Jejich místa posledního odpočinku vytvářeli často významní čeští architekti, některé však halí jednoduché a neokázalé náhrobky.

Připomeňme si odkaz těch, jejichž jména v Olomouci něco znamenala

Josef Ander ml.

* 5. 11. 1888 Olomouc-Svatý Kopeček † 24. 10. 1976 Olomouc

Byl významnou olomouckou podnikatelskou osobností. Společně s otcem zakládal obchodní dům ASO. Později rozšířil obchodní dům o dalších třináct fi liálek, jedenáct z nich bylo v Československu, v zahraničí pak prosperovaly ve Vídni a v Limě v Peru.

Josef Ander ml. vybudoval v letech 1939 až 1940 pro sportovní klub ASO Olomouc sportovní stadion a stal se jeho mecenášem.

V roce 1948 byla firma znárodněna. Celá rodina byla perzekvovaná. Josef byla zatčen a odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody s následným zákazem pobytu v Olomouci.

Hrob Josefa Andera ml., olomouckého podnikatele a mecenáše olomouckého sportu

Otto Primavesi

* 27. 2. 1868 Olomouc † 8. 2. 1926 Vídeň

Bankéř, mecenáš umění. Roku 1894 se oženil s vídeňskou herečkou Eugenií Butschekovou. Majetek jim umožnil nezávislé postavení a mnohostrannou podporu umělecké tvorby.

Blízká jim byla vídeňská secese. V jejím duchu si nechali v Olomouci postavit v horní části Univerzitní ulice vilu Primavesi a vybavili ji uměleckými díly Gustava Klimta, Antona Hanaka a dalších umělců. Právě Hanak vytvořil pro Ottu Primavesiho rodinnou hrobku. Na náhrobní plastice pracoval sochař tři roky.

Hrobka Otty Primavesi, olomouckého bankéře a mecenáše umění

Karl Brandhuber

* 24. 8. 1846 Šumperk † 14. 8. 1934 Vrbno pod Pradědem

Byl starostou města Olomouce, podnikatelem a německy orientovaným politikem. V Olomouci po studiích ve Vídni vstoupil do správní rady bankovního domu Primavesi, později se stal členem kolegia správy města.

Starostou jej zastupitelstvo zvolilo v roce 1896 a ve funkci setrval až do vzniku samostatného Československa. K jeho postavení přispělo také manželství s dcerou bankéře Mořice Primavesiho.

Za Brandhuberova starostování se město začalo velmi rychle rozvíjet, mimo jiné se také otevřel ústřední hřbitov.

Hrobka Karla Brandhubera, významného starosty Olomouce z počátku 20. století

Josef Ludvík Fischer

* 6. 11. 1894 Praha † 17. 2. 1973 Olomouc

Významný český filozof a sociolog. Psal eseje, kritiky a publicistiku. Působil v olomoucké studijní knihovně, přátelil se s Bedřichem Václavkem, blízko měl také k Jiřímu Mahenovi.

Po válce se stal rektorem obnovené olomoucké univerzity. Zvláštní pozornost ve své vědecké praxi věnoval kultuře v regionu a kulturní tradici.

Hrob Josefa Ludvíka Fischera, prvního poválečného rektora  olomoucké univerzity

Hans Haagen

* 8. 9. 1870 Drážďany (Německo) † 7. 4. 1906 Olomouc

Legenda německé olomoucké opery. V Olomouci však působil velmi krátce. Během krátké doby si drážďanský tenorista dokázal získat velké množství obdivovatelů.

Haagem zemřel přímo na jevišti při inscenaci Beethovenova Fidelia. Jeho obdivovatelé mu na jeho hrobě následně vybudovali romantický náhrobek. V horní části pomníku na vyšším soklu dominuje nakloněná Haagenova busta.

Hrob Hanse Haagena, slavného pěvce olomoucké opery

Josef von Engel

* 19.1. 1830 Burgenland (Rakousko) † 28. 4. 1900 Olomouc

Představitel německé Olomouce a politik. Po otci však v Olomouci nejprve provozoval obchod na Dolním náměstí.

V roce 1872 se stal na dlouhou dobu čtyřiadvaceti let olomouckým starostou.

Zastával protičeská stanoviska. Funkce se však vzdal až v roce 1896.

Hrob Josefa von Engel, dlouholetého starosty Olomouce v druhé polovině 19. století

Josef Šulista

* 9. 2. 1920 Pištín † 12. 1. 2008 Olomouc

Významný olomoucký operní pěvec, který se ve své kariéře věnoval především koncertní činnosti. V inscenacích zastával basbaryton. V olomoucké opeře byl hlavním sólistou.

Hrob Josefa Šulisty, sólisty olomoucké opery druhé poloviny 20. století

Bohumír Dvorský

* 21. 10. 1902 Paskov † 11. 1. 1976 Olomouc

Přední výtvarný umělec severní Moravy, který si v souvislosti se záborem pohraničí v roce 1939 vybudoval stálý domov na Svatém Kopečku.

Poté, co se vyučil knihvazačem, absolvoval AVU v Praze v ateliéru profesora Otakara Nejedlého. Malířské dílo je velmi četné a rozsáhlé. Orientoval se zejména na krajinu, především Hané. V jeho tvorbě se však objevují i zátiší a květiny.

Hrob Bohumíra Dvorského, malíře Hané
Zdroj: publikace Olomoucké hřbitovy a kolumbária. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč