„Abych se mohl nové role zhostit naplno, rozhodl jsem se vzdát členství v Radě města Olomouce,“ uvedl Šnevajs.

Dosavadní radní se ucházel o uvolněnou pozici ve vedení městských hřbitovů v otevřeném výběrovém řízení. Svou vizi představil nejprve před výběrovou komisí a následně ji prezentoval ve zkrácené podobě i radě města. Ta jej následně schválila jako nejvhodnějšího kandidáta.

Současný ředitel Evžen Horáček se rozhodl ve funkci skončit. Bylo to jeho osobní rozhodnutí. „Cítil jsem se vyčerpán, proto jsem v červnu rezignoval na funkci. Probíhal tady náročný městský audit, který trval šest měsíců,“ vysvětlil Horáček.

Do konkurzu se nakonec přihlásil také - ve finále byli celkem tři uchazeči. „Přes prázdniny jsem nabral dech. Řekl jsem si, že co máme naplánované s kolegy ze hřbitovů, by bylo dobře dotáhnout do konce,“ uvedl. „Kolegovi přeji hodně štěstí,“ dodal Evžen Horáček, jenž zůstává řadovým zaměstnancem městské organizace.

Šnevajs ve své vizi popsal, že by chtěl olomoucké hřbitovy zvelebovat jako místo, kde budou lidé rádi a často vyjadřovat nejrůznějšími způsoby vděk předkům. „Právě vděk a povědomí úcty k práci předešlých generací je něco, co v dnešní společnosti chybí a možná je příčinou celé řady společenských problémů, se kterými si nevíme rady,“ uvedl Ladislav Šnevajs.

Policie prošetřuje útok sprejera na centrálním olomouckém hřbitově. Z některých pomníků půjde odstranit barva jen těžce, zůstanou zřejmě poškozené.
Lidé odsuzují vandalský útok na olomouckém hřbitově, něco ani nepůjde vyčistit

Právě hřbitovy jsou podle něj jedinečným místem, kde se lidé setkávají s generacemi předků, kteří žili a tvořili město.

V plánu má digitalizaci této městské organizace. Také chce věnovat systematickou péči hrobům významných historických osobností města. „Obecně by se mělo zvýšit renomé této specifické instituce,“ je přesvědčen dosavadní radní, který se chce soustředit také na otevřenější komunikaci s veřejností.

V minulosti se Ladislav Šnevajs věnoval rozvoji hřbitovů i z pozice náměstka primátora, kdy měl příspěvkovou organizaci v gesci.

Zajistil například předláždění cest na ústředním hřbitově, rekonstrukci hlavní brány a další praktické úpravy i na dalších olomouckých hřbitovech.