„V zařízení budou léčeni veteráni z II. Světové války i veteráni novodobí. Samozřejmě v pořadí, jak bude kapacita LDN volná, bude péče poskytovaná dalším zájemcům, případě vojenským důchodcům a dalším osobám, které by byly v zájmu Armády, Ministerstva obrany. Případně pak podle volné kapacity i dalším klientům z regionu,“ uvedl lékařský náměstek ve Vojenské nemocnici v Olomouci René Dryml.

Olomoucké zařízení má už své první tři obyvatele, přičemž jeho kapacita je třiadvacet lůžek. Žádostí o umístění ale je už jedenadvacet.

„Léčebna pro dlouhodobě nemocné bude hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění. Pobyt je limitován dobou tří měsíců, samozřejmě jsou ale důvody, které mohou pobyt prodloužit,“ dodal Dryml.

Celkové náklady na rekonstrukci „Hospodářského dvora“, který je součástí areálu Národní kulturní památky Klášterní Hradisko v Olomouci, se blíží částce 200 milionů korun. Větší část byla hrazena ze státních peněz a část hradila Vojenská nemocnice Olomouc z vlastních prostředků.

„Toto zařízení je zcela unikátní v tom, že je zde počítáno s poskytováním ošetřovatelské, ale dle potřeby i léčebné péče v návaznosti na specializovaná oddělení Vojenské nemocnice Olomouc. Projekt počítá i s ubytováním partnerů veteránů a reflektuje i požadavek příbuzných veteránů na ubytování v době dlouhodobější návštěvy,“ uvedla referátka komunikace s veřejností generálního štábu Armády České republiky Blanka Majkusová.

Součástí projektu jsou kromě LDN i dvě další lékařská pracoviště. Jedno z nich by mělo zajišťovat péči klientům vyžadujícím chronickou resuscitační a intenzivní péči a druhé bude centrem prevence a léčby závislostí pro potřeby AČR.