Projekt zahrnuje obnovu částí hradního areálu, z nichž některé jsou v havarijním stavu a podstoupí vůbec první větší stavební zásahy od poslední přestavby hradu zahájené roku 1886.

Připraveno je také zrestaurování a zpřístupnění unikátního souboru 13 kachlových kamen za dalších 1,7 milionu korun.

„Připravovaný projekt obnovuje vybrané části areálu hradu Šternberk, které jsou z technického hlediska ve velmi špatném až havarijním stavu. Realizací obou projektů se výrazně zlepší technický stav této nádherné národní kulturní památky a zvýší se atraktivita města i olomouckého regionu,“ uvedl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD).

Kompletní obnova strážního domku

Zásadní obnovou projdou části hradu, z nichž některé jsou v havarijním stavu, projekt počítá s rozsáhlými restaurátorskými zásahy.

Kompletní obnova čeká vstupní objekt strážního domku, který přímo navazuje na městskou památkovou zónu a je prvním místem kontaktu s návštěvníkem.

Po rekonstrukci bude objekt sloužit k prodeji vstupenek, suvenýrů, jako informační centrum, odpočinkový i expoziční prostor. Počítá se s obnovou ledovny, která může být spolu se strážním domkem do budoucna součástí prohlídkových tras.

V plánu je vytvoření nového informačního systému.

Oprava unikátních kamen

Druhý projekt za 1,7 milionu korun počítá s restaurováním a zpřístupnění unikátního souboru 13 kachlových kamen svezených na hrad z celé Evropy.

Odborníci odstraní praskliny, korozi kovových prvků i neodborné předchozí úpravy.

Opravená kamna si návštěvníci budou moci také prohlédnout v rámci prohlídkových okruhů.

Připravena je také obnova a rozšíření hradního parku, který projde zásadní proměnou. Odborníci navrátí parku původní koncepci využití.

Změny v parku

Obnovena a dobudována bude cestní síť parku, projekt pamatuje také na most, který má nefunkční odtokový systém pro dešťovou vodu, a v důsledku toho voda narušuje jeho stavebně technický stav.

Opraven bude původní objekt, skleník, který se stane místem odpočinku a relaxace. Součástí projektu je také rekonstrukce původního sociálního zázemí, které v areálu hradního parku a lokalitě hospodářských objektů chybí.

Připravená finanční injekce do vyhledávané památky, která nabízí jednu z nejkvalitnějších expozic umění a architektury od gotiky po 20.století, rovněž zvýší ochranu i zabezpečení historického objektu.