Sbírku Na zdraví Haiti opět pořádá Arcidiecézní charita Olomouc, jedná se už o šestý ročník. Výtěžek tentokrát půjde na zajištění zdravotní péče a lepší zvládání současné pandemické krize na Haiti. „Země vyhlásila nouzový stav, má uzavřené hranice a přeshraniční doprava lidí je omezena.

Existuje tam sedm oficiálních center izolace a péče o nakažené koronavirem. Nicméně i přes podporu vlády a mezivládních zdravotnických organizací je léků, zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek nedostatek,“ popsala Dagmar Jurčíková z olomoucké Arcidiecézní charity.

Do charitativní kampaně Na zdraví Haiti se v Olomouci zapojí vybrané kavárny a restaurace. Přidá se také prodejna zdejší Charity, zákazníci mohou přispět tím, že si koupí některý z nabízených haitských šperků. Arcidiecézní charita Olomouc pomáhá na Haiti již od roku 2005. Stěžejním projektem je Adopce na dálku, díky které získávají ty nejchudší děti vzdělání a jedno teplé jídlo denně. Zajišťuje také zdravotní prohlídky nebo materiální pomoc při zemětřeseních a hurikánech, které jsou pro tuto oblast Karibiku typické.

Od srpna až do října je možné shlédnout výstavu fotografií zachycující tamní život v olomouckém podniku Green Bar. Soubor snímků vznikl po záštitou Arcidiecézní charity Olomouc, autorem je Jiří Pasz. (mak)

Do charitativní kampaně Na zdraví Haiti se v Olomouci zapojí:

Bistrá kráva, Bistro & Bar Konvikt, Café Jan, Café Na cucky, Café Restaurant Caesar, Caffé Trieste, Coffee Library Zbrojnice, Jazz Fresh Café, Na břehu Rhôny, Pražírna kávy Kikafe, Traffic Coffee, U Kristýna a Dobrodruhá.