Oprava a další proměna Hospice na Svatém Kopečku trvaly tři roky. Přišly na 10 milionů korun. Firma opravila přístavbu, kde se otevřely možnosti dalšího využití, například jako zázemí příbuzných, kteří přijedou navštívit nemocné a chtejí jim být na blízku delší dobu.

„V přízemí nově funguje vzdělávací místnost, půjčovna kompenzačních pomůcek a je tam také zázemí pro lektora. Nahoře jsou kanceláře a také dva pokoje, které budou moci využívat blízcí našich klientů," popisoval ředitel hospice Jiří Borik.

Sanace hlavní budovy

Součástí rozsáhlých oprav byla i sanace hlavní budovy.

„Museli jsme provést sanaci hlavní budovy, kde byly problémy s vlhkostí, a to zejména ve sklepních prostorách," sdělil ředitel Borik.

Ve svatokopeckém hospici je celkem 30 lůžek. Osmnáct jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů, přičemž u dvoulůžkových není možnost přistýlky. „

Pokud budou chtít rodinní příslušníci ubytovaných klientů s nimi přenocovat, mají teď možnost v nových pokojích," uvedl ředitel Borik.

Slavnost se mší

Hospic připravil na pondělí 20. června slavnostní ukončení celé investice. Financována byla z Programu švýcarsko-české spolupráce.

„Slavnost zahájí děkovná mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie. Celebrovat ji bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský," zvali pracovníci zařízení na bohoslužbu do chrámu.

Za dobu svého fungování od roku 2002 se stal Hospic na Svatém Kopečku útočištěm pro téměř 4 000 pacientů. Posláním hospicové péče o nevyléčitelně nemocné je mírnit jejich fyzickou bolest a další projevy onemocnění. Personál poskytuje chronicky nemocným i jejich rodinám psychologickou i sociální podporu, ale také duchovní oporu. Pobyt je časově omezen na nezbytně nutnou dobu nepřesahující tři měsíce. Příbuzní se případně mohou dohodnout na jejím prodloužení.