Záměr na výstavbu holického lespoparku musela radnice odložit, protože územní pracoviště ministerstva životního prostředí nedalo souhlas k vyjmutí pozemků ze Zemědělského půdního fondu (ZPF).

V lokalitě, kde dříve hospodařila Sempra, tak zatím zůstává pole místo přírodního areálu, ve kterém se mohli Olomoučané kousek za městem rekreovat. Bez souhlasu ministerstva se nezmění nic a pole zůstane polem. Odmítnutí ale naštěstí není definitivní.

Radnice už chtěla změnit územní plán, kde je dosud zmíněná plocha vedena jako orná půda.

„Mělo se to projednávat na zastupitelstvu v pondělí, ale předem jsme to stáhli,“ uvedl vedoucí odboru koncepce a rozvoje Radek Dosoudil. Důvodem byl právě nesouhlas ministerstva s vyjmutím lokality ze ZPF.

„Měl to být ekostabilizující prvek,“ dodal Dosoudil s tím, že v tomto místě, mezi Holicí a silnicí na Nové Sady, se často na jaře rozlévá voda z Moravy.

Příčina odmítnutí? „Prý jsme to nedostatečně zdůvodnili,“ vysvětlil Dosoudil.

Podle mluvčí ministerstva Jarmily Krebsové ale není věc uzavřená a město může o vyjmutí ze ZPF požádat znovu.

„Není to definitivně zamítnuté. Kolegové z olomouckého územního pracoviště jim to vrátili proto, aby ten záměr změnit využití plochy na les lépe zdůvodnili a doložili,“ uvedla Jarmila Krebsová.

Les na kraji Holice by lépe než současné pole bránil dalšímu rozlivu vody při povodních a byl by tak součástí protipovodňových opatření. Mimo to by samozřejmě současně působil jako krajinotvorný prvek a zpříjemnil by okolí Olomouce.

Více: Holice má šanci na lesopark

„Lesopark by lidem poskytl tolik žádanou možnost každodenní rekreace. Bez problémů by tam dojeli cyklisté nebo in-line jezdci. Z centra města to není daleko ani pro pěší, navíc je to v dosahu městské hromadné dopravy,“ uvedl už dříve pro Olomoucký deník jeden z autorů projektu lesoparku Michal Servus.

Záměr se velmi líbil i komisi městské části Holice.

„Plně tento projekt podporujeme. Léta se díváme na to, jak pozemky a porosty patřící k bývalé Sempře chátrají,“ potvrdil předseda komise holické městské části Silvestr Tomášek (KDU-ČSL).

Podrobnosti o projektu holického lesoparku (externí odkaz)