Záleží však na olomouckých zastupitelích, čemu dají přednost: lesoparku, nebo prodeji soukromému zemědělci, který má o půdu zájem. Odborná studie na ozelenění téměř stohektarového pozemku je už na světě.

„Lesopark by lidem poskytl tolik žádanou možnost každodenní rekreace. Bez problémů by tam dojeli cyklisté nebo in-line jezdci. Z centra města to není daleko ani pro pěší, navíc je to v dosahu městské hromadné dopravy. Studie počítá také s menším parkovištěm pro osobní automobily. V první fázi by šlo o výsadbu stromů a zatravnění některých ploch, což by netrvalo déle než čtyři roky,“ uvedl jeden z autorů odborné studie Michal Servus.

close zoom_in Tiskový mluvčí magistrátu Ivan Rašťák uvedl, že radní o budoucnosti pozemků v Holici zatím nejednali.

„Rada města ví, že existují dva záměry jak s tímto areálem naložit. Zatím se však nerozhodla, zda podpoří projekt soukromého zemědělce, který chce na těchto pozemcích hospodařit, nebo se přikloní ke vzniku nového lesoparku. Vše záleží od toho, kdy některý z radních tento bod do jednání předloží a jaký postoj pak rada zaujme,“ vysvětlil Rašťák.

To komisi městské části Holice záměr na lesopark nadchl. „Plně tento projekt podporujeme. Léta se díváme na to, jak pozemky a porosty patřící k bývalé Sempře chátrají,“ uvedl předseda komise holické městské části Silvestr Tomášek (KDU-ČSL).

„Stromky z tamní školky jsou dávno přerostlé a znehodnocené. Obáváme se však, že všechny pozemky od města koupí soukromý zemědělec a změní je na ornou půdu. Tím by projekt na lesopark skončil. My jsme však jednoznačně pro to, aby pozemky dál vlastnilo město a využilo je k rekreaci občanů. Navržená cyklotrasa by navíc ideálně propojila Holici s Novými Sady,“ dodal předseda komise zdejší městské části Tomášek.

Součástí volnočasového areálu by mohly být cyklo– stezky, in-line trasa, stezky pro pěší či vozíčkáře, rybníček, posezení s občerstvením a výhledy na výškové dominanty Olomouce – dóm svatého Václava a výškovou budovu Regionálního centra.

Autoři svůj návrh poskytli některým představitelům města. Veřejnosti jej představili na nedávném Ekojarmarku. (Zájemci se s ním mohou seznámit na internetových stránkách http://holicky-les.ic.cz).

„Je to naše občanská iniciativa a návrh na to, jak by se tamní pozemky daly využít ve prospěch všech Olomoučanů. Přibližně devadesát procent plochy v této lokalitě vlastní město Olomouc. Pokud pozemky i nadále v majetku města zůstanou, mohou sloužit jeho občanům k odpočinku,“ míní Servus.

Město by podle autorů studie nemuselo za ozelenění téměř stohektarového areálu platit žádné obrovské částky. Na zeleň i cyklostezky je totiž možné získat dotace.

„Nákladné by nemělo být ani vybudování rybníčku, v celé této lokalitě je totiž vysoká hladina podzemní vody. Město, především jeho jižní část, podobnou odpočinkovou zónu určitě potřebuje. Jinde vhodnější pozemky nejsou. Holický lesopark by byl podobně unikátním průlomem v historii Olomouce jako někdejší vybudování městských parků,“ poznamenal Servus.

Soukromý zemědělec, který má o pozemky v Holici zájem, včera nezvedal mobilní telefon, který na něj redakce získala. Nemohl se tedy ke svým záměrům v tomto areálu vyjádřit.