Hněvotín je pitnou vodou zásobován prostřednictvím dvou obecních studní.

„Jsou to hloubkové vrty a nemají zásobníky, takže všechno, co se vyčerpá, jde hned do sítě. V květnu a červnu, když občané začnou ve velkém napouštět bazény, kterých je v obci určitě okolo stovky, pak v rozvodech není dostatečný tlak a v části obce voda z kohoutků neteče,“ popsal místostarosta Hněvotína Petr Niessner.

Problém s výpadky kvůli dočasně zvýšené spotřebě vody řešilo vedení obce v tomto období každoročně a zdá se, že se jej už podařilo vyřešit díky speciálnímu harmonogramu. Ten celou obec rozděluje na sedm sektorů, každý z nich má přidělený „svůj“ napouštěcí den.

„Nový systém jsme vytvořili společně s našim vodohospodářem Lukášem Koníčkem. V obecním zpravodaji jsme jej zveřejnili i s podrobnou mapkou a požádali občany, aby se do rozpisu vždycky předem podívali, kdy mohou bazén napouštět a využili k tomu noční hodiny. My už s tím také počítáme a můžeme díky tomu lépe regulovat tlak v rozvodech. Osvědčilo se nám to, tlak už nekolísá tak moc, jako v dřívějších letech a problémů se zásobováním ubylo,“ sdělil místostarosta.

Manželé Pavlína a Pavel Lepařovi si přišli pro osázené truhlíky k výzdobě oken svého domu
Jako v Rakousku. Hněvotín rozdal lidem květiny za statisíce k výzdobě domů

Zákaz napouštění v minulosti

Obec se podle něj neustále rozrůstá a kromě bazénů a jezírek přibývá také okrasných zahrad s anglickými trávníky a závlahovými systémy řízenými počítači.

„Až osmdesát procent lidí v novostavbách rodinných domů nemá vlastní studnu a tak se zalévá pitnou vodou a bazény se jí také napouštějí. Díky harmonogramu napouštění bazénů a také díky připojení na velkokapacitní vrt v Lutíně jsme zřejmě takzvaně z nejhoršího venku, ale s vodou je pořád problém, obzvlášť v suchých letech. Požádali jsme proto o hydrogeologický průzkum v západní části obce. Budeme tam investovat do další obecní studny, abychom ještě více posílili naše zdroje,“ vysvětlil Petr Niessner.

Velké problémy s nedostatkem vody v Hněvotíně řešili například v roce 2018, kdy byla takzvaně na suchu řada tamních studní.

„Sací koše tehdy místo vody nasávaly jen písek, takže jsme museli vyhlásit zákaz napouštění bazénů i zalévání zahrad. Tehdy voda ve studních vůbec nebyla, navíc jsme tenkrát ještě nebyli napojeni na přivaděč z Lutína. Podobných situací se snažíme vyvarovat. Zvýšenou spotřebu řešíme nejen dalšími zdroji a přípravou nového vrtu, ale neustále apelujeme na občany, aby s vodou šetřili a v maximální míře zachytávali vodu dešťovou. Osvětu děláme také ve škole a v obecním zpravodaji. Jsme moc rádi, že na to lidé slyší a postupně své chování mění, zásobování domácností se díky tomu zlepšilo,“ ocenil přístup místních místostarosta.

Hněvotín se snaží omezit tranzit nákladních vozidel a kamionů, v pracovních dnech jich obcí projede okolo tisícovky, jak ukázalo srpnové sčítání dopravy.
Hněvotínským došla trpělivost s kamiony. Sami spočítali, kolik jich obcí projede

Nový vodovod v Dlouhé Loučce

Zlepšení zásobování pitnou vodou se po těžkých letech, kdy mnohé studny opakovaně vysychaly, brzy dočkají také obyvatelé Plinkoutu, místní části Dlouhé Loučky na Uničovsku. Situaci tam před dvěma lety ještě více zkomplikovala blesková povodeň. Zaplaveny tehdy byly všechny studny a ani po důkladném vyčištění v nich nebyla pitná voda.

„Opakovaně se z nich odebíraly vzorky, dlouhodobě však nesplňovaly předepsané normy pro pitnou vodu a tak lidé byli nuceni chodit k cisterně, která tady stála víc jak půl roku. Obec žádala o dotaci na nový vodovod na ministerstvu životního prostředí. Podařilo se nám získat přes třináct milionů korun, nový vodovod stál celkem dvacet milionů a už je hotový. Do konce června by na něj mělo být napojeno pětadevadesát domácností,“ popsal starosta Ladislav Koláček.

Díky novému vodovodu v Plinkoutě by už neměl mít nikdo z obyvatel Dlouhé Loučky nouzi o vodu.

„Problémy bývaly i v jiných částech obce, napouštění bazénů je samozřejmě každoročně znát. Spotřeba v obci vždycky nejvíc vzroste během víkendů. Ze sto kubíků stoupne třeba na stočtyřicet. Sledujeme to na ´dispečinku´ víkendové spotřeby,“ dodal starosta.