Po finálním nastavení bude údaje o výšce hladiny odesílat na mobilní telefony pracovníků zapojených do protipovodňových opatření, například bezpečnostnímu řediteli města, veliteli městské policie či starostovi sboru dobrovolných hasičů.

„Jez v parku patří z hlediska možného ohrožení povodní k nejproblematičtějším místům v Uničově. Především na jaře, v době tání sněhu, se nad jeho stavidly hromadí naplaveniny, které hasiči odstraňují i několikrát denně,“ vysvětlil důvody umístění snímače nad jez mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.

Pořízení měřicího bodu přišlo na 100 tisíc korun.

„Instalace tohoto zařízení je součástí většího projektu digitalizace povodňového plánu Uničova a jeho správního obvodu,“ řekl bezpečnostní ředitel města Uničova Josef Kovařík.

Mluvčí radnice Marek Juráň ještě doplnil, že hladinu Oskavy na jiném místě, pod mostem mezi Uničovem a místní částí Brníčko, hlídá automatická stanice Českého hydrometeorologického ústavu.

Celkové náklady projektu Digitalizace povodňového plánu města a SO ORP Uničov jsou 677 616 korun, z toho dotace z Operačního programu Životní prostředí pokryje 575 974 korun (85 % způsobilých výdajů).

Na projektu se pracuje od 29. června letošního roku do 30. června 2018.