Čísla nejsou astronomická, podle odborníků je však varující, že stále narůstají. Přitom bezplatná poradna působící při hygienické stanici v Olomouci byla v prosinci zrušena. Testy si však zájemci mohou nechat udělat na jiných místech v Olomouci, kde zaplatí od tří set korun. Je i možnost jejich anonymního provedení.

Zatímco v roce 2006 měli epidemiologové 27 případů nakažených HIV v Olomouckém kraji, v polovině letošního roku jich Národní referenční laboratoř eviduje 34. Nemocných AIDS bylo v roce 2006 šest a vloni sedm. „Počty narůstají, a to v celé republice,“ sdělila vedoucí epidemioložka Krajské hygienické stanice v Olomouci Růžena Halířová. Odborníci odhadují, že ve skutečnosti může být nakažených jednou tolik.

Lidé, kteří se chtěli nechat anonymně otestovat, byli zvyklí chodit do poradny zdravotního ústavu na hygienické stanici, kde testy měli zpočátku zcela bezplatné a poté za symbolickou částku. Od ledna musejí jinam. „Ti, kteří se chtějí nechat vyšetřit, musejí přes svého praktického lékaře, což ale ne všem vyhovuje, nebo do laboratoří. Vyšetření ale musejí zaplatit,“ uvedla Halířová.

Zájemci, kteří chtějí mít jistotu, že se nenakazili nebo potřebují certifikát o tom, že jsou HIV negativní před cestou do zahraničí, mohou v krajském městě zajít například do laboratoře společnosti Mikrochem v Nezvalově ulici.

Za vyšetření zaplatí 350 korun a 42 koruny dají za poplatek za odběr krve. „Anonymně ale test provést nelze. Požadujeme občanský průkaz. Nějaké obavy jsou zbytečné, protože údaj je pouze pro nás a my ctíme lékařské tajemství,“ uvedla pracovnice centra. „Pokud někdo potřebuje cizojazyčný certifikát, zaplatí dalších padesát korun,“ doplnila laborantka.

Dalším místem, kde testy provádějí, je mikrobiologická laboratoř na poliklinice na třídě Svobody. Tady je možné provést vyšetření i anonymně. „Domluvíme se, že dotyčného vyšetříme například pod jménem Maruška. Většinou chodí mladí lidé, kteří chtějí mít jistotu, zda se například partner nenakazil při rizikovém kontaktu,“ sdělila pracovnice laboratoře Dana Váňová. Za rozbor zaplatí zájemce 310 korun. „Je v tom odběr i případné potvrzení,“ dodala.

Poradna HIV a AIDS, stejně tak i další poradny, které zajišťoval Zdravotní ústav v Olomouci, skončily na sklonku minulého roku kvůli „reorganizaci“ a přešly pod Státní zdravotní ústav. „Provádí se analýza potřeb a mapování jiných subjektů, které již toto poradenství zajišťují,“ reagoval tehdy mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt. „V případě zjištění potřeby bude v regionu poradenství obnoveno,“ sdělil počátkem roku Deníku.

Pracovníci Zdravotního ústavu v Olomouci však zapochybovaly: „Nevím. Je spíše trend, aby toto přešlo do komerční sféry. Jestli je to správné, zejména v případě anonymních testů na HIV, to nechci komentovat,“ komentovali počátkem roku pracovníci zdravotního ústavu