Nedostatky schodiště na kraji Bezručových sadů jsou patrné na první pohled.

Stupně se rozjíždí, zábradlí potřebuje vyměnit.

Celé schodiště je proto nutné rozebrat, demontovat patníky a částečně rozebrat dlažbu.

Ocelová trubka táhnoucí se podél schodiště má být skryta pod terén.

Celková rekonstrukce vyjde podle předpokladů na dva miliony korun.

V únoru radní rozhodli, že letos technické služby provedou nejnutnější stavební práce.

„Samotná velká oprava pak může být realizována v roce 2017 nebo následujících letech dle rozhodnutí rady," řekl náměstek primátora Filip Žáček (ČSSD).

Na rekonstrukci je zpracovaná projektová dokumentace, magistrát vydal stavební povolení.

Místo brány v hradbách

K projektu se v minulém roce několikrát vyjadřoval Národní památkový ústav.

„Jedná se o jednoramenné schodiště ze žulových stupňů, které vzniklo zřejmě v první polovině 20. století. Vzniklo v místě takzvané Blažejské brány, stávala zde bašta se vstupem do historického centra," sdělil pracovník vztahů k veřejnosti NPÚ Vlastimil Staněk.

Bašta zmizela v 19. století při odbourání části starších městských hradeb.

„Jedná se jinak o významnou urbanistickou a architektonickou součást historického jádra, která dotváří jeho genius loci. Schody nejsou samy o sobě kulturní památka, ale nachází se na území městské památkové rezervace," dodal Vlastimil Staněk.