„Novou budovu přidělil fakultě magistrát. Vedení univerzity pak rozhodlo, že připadne z větší části nám. Z dřívějšího působiště v Křížkovského ulici se přestěhovala téměř celá katedra. Na původním místě zůstávají pouze dvě kanceláře a jedna učebna,“ sdělila vedoucí katedry historie Jana Burešová.

Filozofická fakulta čítá celkem dvacet kateder, historie patří k největším. V poslední době rozšířila počet svých pracovišť i poskytovaných studijních oborů – nejnověji o archeologii. Původní prostory už proto nepostačovaly

„Fungovali jsme ve stísněných podmínkách. Vyučující byli v kabinetech po třech či po čtyřech, což byl problém zejména při konzultacích. Tyto potíže v nové budově odpadly a je zde i dostatek učeben,“ pochvalovala si vedoucí katedry.

Budovu čekají některé nutné opravy. „Prioritou je nyní výměna starých oken. Budeme o tom jednat s vedením univerzity,“ dodala Jana Burešová.

Karel Páral