"Z pohledu Olomouckého kraje ale vlastně celé republiky se prakticky nic nezmění. Vnímám prodloužení nouzového stavu jako logický krok," říká Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje a dodává: "Jsem rád, že došlo ke zrušení omezení úředních hodin na úřadech. O to jsem se zasazoval. Bylo nelogické, nechávat lidi chodit na úřady v omezených časech. Tím jsme je vlastně nutili ke shlukování. Dále prosazuji i plošné testování ve firmách a na úřadech."

Vrátí se školáci dříve?

"Naším zájmem je, aby se děti v Olomouckém kraji mohly vrátit do škol ještě o něco dříve. Už v příštím týdnu provedeme ve školách dvojí pilotní testování. Máme také příslib vlády, že bude intenzívně jednat o znovuotevření obchodů, služeb a volnočasových aktivit," uvedl hejtman Suchánek.

Nouzový stav nutností

"Své výsledné rozhodnutí jsem opřel o názor odborníků z Bezpečnostní rady Olomouckého kraje, o diskusi se skupinou hejtmanů a hejtmanek ČR a hlavně o své jasné vnitřní přesvědčení, že zdraví a životy obyvatel kraje, aktuálně ohrožené vývojem pandemie v kraji a republice, mají nejvyšší prioritu," říká hejtman Suchánek a uzavírá: "Pandemická situace se sice v Olomouckém kraji mírně zlepšuje, ale v ostatních krajích republiky je situace vážná.

Obchody se neotevřou

Znovu nastolený nouzový stav nadále omezuje většinu živnostníků.

"Pro podnikatele se nemění nic. Pojedou ve stejném režimu, jako v posledních týdnech. Týká se to maloobchodů, služeb, restaurací, hotelů případně volnočasových aktivit," komentoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ústavu prý neporušili

"Rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu je v souladu s Ústavou. Právní závěr je postaven na tom, že rozhodnutí vlády se opírá o jiný právní důvod, novou skutkovou situaci. Tou novou skutkovou situací je žádost třinácti hejtmanů a jednoho primátora o vyhlášení nouzového stavu," hájí rozhodnutí Alena Schillerová, ministryně financí.

Premiér je hejtmanům vděčný

"Jsem velice rád, že zvítězil zdravý rozum nad politikařením. Hejtmani pochopili, že je velice důležité, abychom spolupracovali a ochránili životy našich občanů," řekl na tiskovce po mimořádném zasedání vlády premiér Andrej Babiš.


USNESENÍ RADY ASOCIACE KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Rada Asociace krajů České republiky:
1. Konstatuje, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na Vládě ČR, žádost o nový nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení nového nouzového stavu (NS) jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu.
2. Konstatuje, že NS je výjimečný nástroj krizového řízení, proto AKČR vyzývá Vládu ČR k urychlenému projednání návrhu nového pandemického zákona v co nejkratší možné legislativní lhůtě.
3. Souhlasí s návrhem, aby postupný návrat do škol začal v termínu od 1. 3. 2021, nejprve žáci a studenti posledních ročníků a následně další ročníky. A vyzývá Vládu ČR, aby NS využila především pro zajištění těchto kroků.
4. Vyzývá Vládu ČR aby při otevření škol došlo k zařazení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol a dalších školských zařízení do očkovací strategie a zajistila jejich registraci do CRS od 1. 3. 2021.
5. Vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby vzalo na vědomí návrhy AKČR na další kultivaci krizových opatření a navrhlo jejich postupné zavedení v závislosti na vývoji epidemie zejména v oblasti obchodu a služeb kultury a amatérského sportu to co v nejkratším termínu za přesně definovaných protiepidemických opatření.
6. Vyzývá Vládu ČR, aby do 1. 3. 2021 zajistila podmínky pro samotestování ve firmách, včetně finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy. AKČR vnímá testování zaměstnanců ve firmách jako zásadní krok pro zlepšení pandemické situace.
7. Souhlasí se zrušením omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. 2. 2021.
8. Vyzývá vládu k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s AKČR a všech plánovaných změnách v nich v pravidelných desetidenních periodách a vždy vyhodnocování na základě vývoje počtu pacientů na JIP a ARO.